Ενεργοί προβολείς προσαρμοζόμενης δέσμης*

Τα ενεργά φώτα στροφής έχουν σχεδιαστεί έτσι, ώστε να παρέχουν πρόσθετο φωτισμό σε στροφές και διασταυρώσεις. Τα αυτοκίνητα με προβολείς LED1* μπορούν να διαθέτουν ενεργούς προβολείς προσαρμοζόμενης δέσμης, ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού του αυτοκινήτου.
P5-1507-Active Bending Light, headlamp pattern
Δέσμη προβολέων με λειτουργία απενεργοποιημένη (αριστερά) και ενεργοποιημένη (δεξιά) αντίστοιχα.

Τα ενεργά φώτα στροφής ακολουθούν τις κινήσεις του τιμονιού, ώστε να παρέχουν πρόσθετο φωτισμό σε στροφές και διασταυρώσεις, παρέχοντας έτσι στον οδηγό βελτιωμένη ορατότητα.

Η λειτουργία ενεργοποιείται αυτόματα κατά την εκκίνηση του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση σφάλματος στη λειτουργία, ανάβει η λυχνία P5-1507-Active Bending Light Symbol στην οθόνη του οδηγού ενώ ταυτόχρονα στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται ένα επεξηγηματικό κείμενο.

Η λειτουργία είναι ενεργή μόνο σε λιγοστό φως ημέρας ή σε σκοτάδι και μόνο όταν το αυτοκίνητο κινείται και οι προβολείς είναι αναμμένοι στη μεσαία σκάλα.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας

Το αυτοκίνητο παραδίδεται με τη λειτουργία ενεργοποιημένη από το εργοστάσιο, και μπορείτε να την απενεργοποιείτε/ενεργοποιείτε από την προβολή λειτουργιών της κεντρικής οθόνης.

P5-1507 ICON_CAR_FUNCTIONS_ACTIVE_BENDING_LIGHTS

Πατήστε το κουμπί Active bending lights.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 LED (Light Emitting Diode)