Όροι και προϋποθέσεις χρήσης και διαμοιρασμός δεδομένων

Την πρώτη φορά που ορισμένες υπηρεσίες και εφαρμογές τίθενται σε λειτουργία, μπορεί να εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο με τις κεφαλίδες Όροι και προϋποθέσεις και Διαμοιρασμός δεδομένων.

Ο σκοπός είναι να ενημερωθείτε για τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της Volvo και την πολιτική περί διαμοιρασμού δεδομένων. Με την αποδοχή του διαμοιρασμού δεδομένων, ο χρήστης αποδέχεται ότι αποστέλλονται συγκεκριμένες πληροφορίες από το αυτοκίνητο. Αυτό απαιτείται για να λειτουργούν πλήρως συγκεκριμένες υπηρεσίες και εφαρμογές.

Η λειτουργία κοινοχρησίας δεδομένων για τις online υπηρεσίες και τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε είναι εξ ορισμού απενεργοποιημένη1. Η κοινοχρησία δεδομένων πρέπει να είναι ενεργοποιημένη, για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένες online υπηρεσίες και εφαρμογές. Μπορείτε να ρυθμίσετε την κοινοχρησία δεδομένων από το μενού ρυθμίσεων στην κεντρική οθόνη ή σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες ή τις εφαρμογές που θα ενεργοποιήσετε στην κεντρική οθόνη.

Προστασία προσωπικών δεδομένων και κοινοχρησία δεδομένων

Με την ενημέρωση λογισμικού που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2017 εισήχθησαν οι ρυθμίσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων και κοινοχρησίας δεδομένων για τις online υπηρεσίες και τις εφαρμογές που κατεβάζετε (download). Μπορείτε να βρείτε τις ρυθμίσεις στην επιλογή Ιδιωτικότητα και δεδομένα στο μενού ρυθμίσεων στην κεντρική οθόνη του αυτοκινήτου.

Εκεί μπορείτε να επιλέξετε τις online υπηρεσίες για τις οποίες επιτρέπεται η κοινοχρησία δεδομένων. Από εκεί μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε την κοινοχρησία δεδομένων για τις εφαρμογές που έχετε κατεβάσει (download). Λάβετε υπόψη σας ότι οι υπηρεσίες και οι εφαρμογές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως θα έπρεπε, αν η λειτουργία κοινοχρησίας δεδομένων είναι απενεργοποιημένη.

Μετά από επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων ή π.χ. μετά από επίσκεψη στο συνεργείο ή ενημέρωση λογισμικού, οι ρυθμίσεις κοινοχρησίας δεδομένων μπορεί να επιστρέψουν στις προεπιλεγμένες τους τιμές. Σε αυτή την περίπτωση, επανενεργοποιήστε την κοινοχρησία δεδομένων για τις online υπηρεσίες και τις εφαρμογές που έχετε κατεβάσει (download).

 Σημείωση

Οι ρυθμίσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων και κοινοχρησίας δεδομένων είναι μοναδικές για κάθε προφίλ οδηγού.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Δεν ισχύει για το Volvo On Call*.