Φορά περιστροφής ελαστικών

Τα ελαστικά με πέλμα, που είναι σχεδιασμένα για περιστροφή προς μία μόνο φορά, διαθέτουν βέλος επισήμανσης της φοράς περιστροφής.
P5-1507-wheel rotation
Το βέλος δείχνει τη φορά περιστροφής του ελαστικού.
  • Το ελαστικό πρέπει να περιστρέφεται πάντοτε προς την ίδια κατεύθυνση σε όλη τη διάρκεια ζωής του.
  • Αλλαγή θέσης των ελαστικών μπορεί να γίνει μόνο μεταξύ των μπροστινών και πίσω ελαστικών, ποτέ μεταξύ των δεξιών και αριστερών ελαστικών ή το αντίστροφο.
  • Εάν τα ελαστικά δεν τοποθετηθούν σωστά, επηρεάζονται αρνητικά τα χαρακτηριστικά πέδησης του αυτοκινήτου, καθώς και η ικανότητα απομάκρυνσης νερού, χιονιού και λάσπης από το ελαστικό.
  • Τα ελαστικά με το μεγαλύτερο βάθος πέλματος πρέπει να τοποθετούνται πάντοτε στον πίσω άξονα του αυτοκινήτου (για να μειώνεται ο κίνδυνος πλαγιολίσθησης).

 Σημείωση

Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο ζεύγη τροχών είναι ίδιου τύπου, έχουν τις ίδιες διαστάσεις και επίσης είναι ίδιας μάρκας.

Σχετικά έγγραφα