Τοποθέτηση και αφαίρεση του κρίκου ρυμούλκησης

Χρησιμοποιήστε τον κρίκο ρυμούλκησης για τη ρυμούλκηση. Ο κρίκος ρυμούλκησης είναι βιδωμένος σε μια υποδοχή με σπείρωμα πίσω από ένα κάλυμμα τάπα στη δεξιά πλευρά του μπροστινού ή πίσω προφυλακτήρα.

Τοποθέτηση του κρίκου ρυμούλκησης

P6-1746-XC40-Towing eye, storage step 1
P5-Icon gray box 1

Βγάλτε τον κρίκο ρυμούλκησης από το πλαίσιο αφρώδους υλικού κάτω από το δάπεδο στον χώρο αποσκευών.

P6-20w17-Tow eye fitting at front
P5-Icon gray box 2

Μπροστά: Αφαιρέστε το καπάκι – πιέστε το κάλυμμα.

Το κάλυμμα περιστρέφεται γύρω από την κεντρική γραμμή και τότε μπορεί να αφαιρεθεί.
P6-20w17-Tow eye fitting rear
P5-Icon gray box 2

Πίσω: Αφαιρέστε το κάλυμμα – Χρησιμοποιήστε ένα κέρμα, ένα κλειδί ή κάτι παρόμοιο για να αποσπάσετε το κάλυμμα με βάση το σημάδι.

Ανοίξτε το κάλυμμα εντελώς προς τα έξω και αποσπάστε το.

Βιδώστε τον κρίκο ρυμούλκησης μέχρι τέρμα.

P6-1746-XC40-Towing eye with wheel bolt wrench as lever

Βιδώστε καλά τον κρίκο. Για παράδειγμα, περάστε τον στο μπουλονόκλειδο* και χρησιμοποιήστε το ως μοχλό.

 Σημαντικό

Είναι σημαντικό ο κρίκος ρυμούλκησης να είναι καλά βιδωμένος στη θέση του - μέχρι το τέρμα του.

Αφαίρεση του κρίκου ρυμούλκησης

Ξεβιδώστε και αφαιρέστε τον κρίκο ρυμούλκησης μετά τη χρήση και τοποθετήστε τον ξανά στο πλαίσιο αφρώδους υλικού.

Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία, επανατοποθετήστε το κάλυμμα στον προφυλακτήρα.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.