Επαναρύθμιση λειτουργίας προστασίας μπλοκαρίσματος

Αν σημειωθεί κάποιο πρόβλημα στις ηλεκτρικές λειτουργίες των ηλεκτρικών παραθύρων, μπορείτε να δοκιμάσετε να επαναρυθμίσετε τη διαδικασία.

 Προειδοποίηση

Αν η μπαταρία εκκίνησης αποσυνδεθεί, η λειτουργία αυτόματου ανοίγματος και κλεισίματος πρέπει να επαναρυθμιστεί για να εκτελείται σωστά. Για να λειτουργήσει η προστασία μπλοκαρίσματος, χρειάζεται επαναρύθμιση.

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την πανοραμική οροφή, απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο.1

Επαναρύθμιση του ηλεκτρικού παραθύρου

Αρχίστε με το παράθυρο στην κλειστή θέση.
Στη συνέχεια, πατήστε τους διακόπτες στη χειροκίνητη θέση 3 φορές προς τα πάνω μέχρι το παράθυρο να φτάσει την κλειστή θέση.
Το σύστημα ενεργοποιείται αυτόματα.

Αν τα προβλήματα παραμένουν, απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο.

  1. 1 Συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.