Λίστα εντολών για τον φωνητικό χειρισμό του συστήματος πλοήγησης*

Πολλές λειτουργίες του συστήματος πλοήγησης μπορούν να ενεργοποιηθούν με φωνητικές εντολές. Ακολουθεί μια λίστα εντολών παρακάτω.
Πατήστε P5–1507–Voice control button στα δεξιά χειριστήρια του τιμονιού και πείτε μια από τις παρακάτω εντολές:
 • Πλοήγηση” - αρχίζει έναν διάλογο πλοήγησης και εμφανίζει παραδείγματα εντολών.
 • "Take me home" - παρέχεται καθοδήγηση προς τη θέση Σπίτι.
 • "Go to [Πόλη]" - ορίζει μια πόλη ως προορισμό. Παράδειγμα "Οδήγηση μέχρι την Αθήνα".
 • "Go to [Διεύθυνση]" - ορίζει μια διεύθυνση ως προορισμό. Η διεύθυνση πρέπει να περιέχει πόλη και οδό. Παράδειγμα "Οδήγηση μέχρι την Αθήνα, Πανεπιστημίου 5".
 • "Add intersection" - αρχίζει έναν διάλογο όπου πρέπει να προσδιοριστούν δύο οδοί. Το σημείο διασταύρωσης των οδών που έχουν προσδιοριστεί ορίζεται τότε ως προορισμός.
 • "Go to [Ταχυδρομικός κώδικας]" - ορίζει έναν ταχυδρομικό κώδικα ως προορισμό. Παράδειγμα "Οδήγηση μέχρι τον 1 2 3 4 5".
 • "Go to [επαφή]" - ορίζει μια διεύθυνση από τον τηλεφωνικό κατάλογο ως προορισμό. Παράδειγμα "Οδήγηση μέχρι τον Robyn Smith"1.
 • "Search [κατηγορία POI]" - Πραγματοποιεί αναζήτηση για παρακείμενα σημεία ενδιαφέροντος (POI) σε μια συγκεκριμένη κατηγορία (π.χ. εστιατόρια)2. Για την ταξινόμηση της λίστας κατά τη διαδρομή - πείτε "Κατά μήκος της διαδρομής", όταν εμφανιστεί η λίστα αποτελεσμάτων.
 • "Search [κατηγορία POI] σε [Πόλη]" - πραγματοποιεί αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος (POI) σε μια συγκεκριμένη κατηγορία και πόλη. Η λίστα αποτελεσμάτων ταξινομείται σύμφωνα με το κέντρο της πόλης. Παράδειγμα "Αναζήτηση εστιατορίου στην Αθήνα".
 • "Search [Όνομα POI]". Παράδειγμα "Αναζήτηση Πλατείας Συντάγματος".
 • "Change country/Change state3,4" - αλλάζει την περιοχή αναζήτησης για την πλοήγηση.
 • "Show favourites" – εμφανίζει τις αποθηκευμένες θέσεις στην οθόνη του οδηγού.
 • "Clear itinerary" - διαγράφει όλους τους αποθηκευμένους ενδιάμεσους προορισμούς και τον τελικό προορισμό σε ένα δρομολόγιο.
 • "Repeat voice guidance" - επαναλαμβάνει την τελευταία καθοδήγηση που έχετε εκφωνήσει.
 • "Turn off voice guidance" - απενεργοποιεί τη φωνητική καθοδήγηση.
 • "Turn on voice guidance" - αρχίζει τη φωνητική καθοδήγηση που είχε απενεργοποιηθεί.
Γενικά, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις παρακάτω εντολές, ανεξαρτήτως συνθηκών:
 • "Repeat" - επαναλαμβάνει την τελευταία φωνητική οδηγία στον τρέχοντα διάλογο.
 • "Help" - αρχίζει έναν διάλογο βοήθειας. Το σύστημα απαντά με τις εντολές που είναι διαθέσιμες στην τρέχουσα κατάσταση, με μια προτροπή ή ένα παράδειγμα.
 • Υπάρχει η δυνατότητα να διακόψετε τον φωνητικό χειρισμό τόσο όταν το σύστημα σιγεί όσο και όταν ομιλεί.
  • "Cancel" – σταματά τον διάλογο όταν το σύστημα δεν ομιλεί.
  • Πατήστε παρατεταμένα το P5–1507–Voice control button μέχρι να ακουστούν δύο μπιπ – ο διάλογος σταματά, ακόμη κι αν το σύστημα ομιλεί.

Διευθύνσεις

Όταν καταχωρείτε μια διεύθυνση, η περιοχή αναζήτησης ορίζεται ως προεπιλεγμένη στο σύστημα πλοήγησης. Μπορείτε να επιλέξετε μια άλλη περιοχή αναζήτησης. Αν στη νέα περιοχή αναζήτησης χρησιμοποιείται γλώσσα διαφορετική από αυτή που έχει επιλεγεί ως γλώσσα του συστήματος, το σύστημα θα μεταβεί αυτόματα σε διαφορετική μηχανή αναγνώρισης. Για τον λόγο αυτό, καταχωρήστε τη διεύθυνση στη γλώσσα που ομιλείται στη νέα περιοχή αναζήτησης.

 Σημείωση

Λάβετε υπόψη σας ότι η αναζήτηση διευθύνσεων είναι εφικτή μόνο στη χώρα ή την πολιτεία για την οποία έχει ρυθμιστεί το σύστημα πλοήγησης εκ των προτέρων. Για να αναζητήσετε διευθύνσεις σε άλλη χώρα ή πολιτεία, πρέπει πρώτα να αλλάξετε την περιοχή αναζήτησης.

 Σημείωση

Η φωνητική αναγνώριση δεν υποστηρίζεται σε όλες τις γλώσσες του συστήματος. Οι γλώσσες στις οποίες υποστηρίζεται επισημαίνονται με το σύμβολο P5–1507–Voice control button στη λίστα των διαθέσιμων γλωσσών συστήματος. Διαβάστε πού μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στην ενότητα για τις ρυθμίσεις φωνητικής αναγνώρισης.
 1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
 2. 1 Για να βρείτε διευθύνσεις στη βάση δεδομένων χάρτη, πρέπει να έχουν καταχωρηθεί σωστά στον τηλεφωνικό κατάλογο, π.χ. χωρίς ορθογραφικά λάθη ή συντμήσεις. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση wego.here.com για τον ορθογραφικό έλεγχο.
 3. 2 Ο χρήστης έχει την επιλογή να μαρκάρει ένα σημείο POI ή να το ορίσει ως προορισμό.
 4. 3 Στις ευρωπαϊκές χώρες, αντί για την “Πολιτεία” χρησιμοποιείται η επιλογή “Χώρα”.
 5. 4 Για τη Βραζιλία και την Ινδία, η περιοχή αναζήτησης αλλάζει μέσω της κεντρικής οθόνης.