Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της θέρμανσης πίσω καθίσματος*

Τα καθίσματα μπορούν να θερμανθούν για μεγαλύτερη άνεση του οδηγού και των επιβατών όταν επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της θέρμανσης πίσω καθίσματος από το πίσω κάθισμα

P5-1507–Climate–Rear climate controls physical seat
Κουμπιά για θερμαινόμενα καθίσματα στο πίσω μέρος της επιμήκους κονσόλας.
Πατήστε επανειλημμένα τα αριστερά ή δεξιά κουμπιά για τα θερμαινόμενα καθίσματα στο πίσω μέρος της επιμήκους κονσόλας για εναλλαγή ανάμεσα στις τέσσερις στάθμες: Απενεργ., Υψηλ., Μέτρια και Χαμηλ..
Η στάθμη αλλάζει και οι λυχνίες LED στο κουμπί δείχνουν την καθορισμένη στάθμη.

 Προειδοποίηση

Τα θερμαινόμενα καθίσματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από το ανθρώπους που δυσκολεύονται να αντιληφθούν την αύξηση στη θερμοκρασία λόγω απώλειας αίσθησης ή που διαφορετικά δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν τα χειριστήρια για θερμαινόμενα καθίσματα.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.

Σχετικά έγγραφα