Αλλαγή της γλώσσας πληκτρολογίου στην κεντρική οθόνη

Για να είναι εφικτή η εναλλαγή ανάμεσα σε διαφορετικές γλώσσες για το πληκτρολόγιο, πρέπει πρώτα να ορίσετε τις γλώσσες στις Ρυθμίσεις.

Προσθήκη ή διαγραφή των γλωσσών στις ρυθμίσεις

Το πληκτρολόγιο ρυθμίζεται αυτόματα στις ίδιες γλώσσες με τη γλώσσα συστήματος. Η γλώσσα πληκτρολογίου μπορεί να προσαρμοστεί χειροκίνητα χωρίς να επηρεαστεί η γλώσσα συστήματος.
Πατήστε Ρυθμίσεις στην πάνω προβολή.
Πατήστε ΣύστημαΓλώσσες και μονάδες μέτρησης συστήματοςΔιατάξεις Πληκτρολογίου.
Επιλέξτε μία ή περισσότερες γλώσσες από τη λίστα.
Τώρα μπορείτε να επιλέγετε εναλλάξ τις επιλεγμένες γλώσσες απευθείας από το πληκτρολόγιο για πληκτρολόγηση κειμένου.

Αν δεν έχουν επιλεγεί ενεργά γλώσσες στις Ρυθμίσεις, το πληκτρολόγιο χρησιμοποιεί την ίδια γλώσσα με τη γλώσσα συστήματος του αυτοκινήτου.

Εναλλαγή μεταξύ των διαφορετικών γλωσσών στο πληκτρολόγιο

P5-1717-All-Keypad change language

Αν έχουν επιλεγεί διάφορες γλώσσες στις Ρυθμίσεις, το κουμπί στο πληκτρολόγιο χρησιμοποιείται για εναλλαγή μεταξύ των διαφορετικών γλωσσών.

Για να αλλάξετε τη γλώσσα του πληκτρολογίου με λίστα:
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί.
Ανοίγει μια λίστα.
Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε. Αν έχουν επιλεγεί περισσότερες από μία γλώσσες στις Ρυθμίσεις, μπορείτε να μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα από το πληκτρολόγιο.
Το πληκτρολόγιο προσαρμόζεται στην επιλεγμένη γλώσσα και εμφανίζονται άλλες προτεινόμενες λέξεις.
Για αλλαγή της γλώσσας πληκτρολογίου χωρίς να εμφανίζεται η λίστα:
Ένα σύντομο πάτημα του κουμπιού.
Το πληκτρολόγιο προσαρμόζεται στην επόμενη γλώσσα της λίστας χωρίς να εμφανίζεται η λίστα.