Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της αυτόματης έναρξης λειτουργίας θέρμανσης του πίσω παρμπρίζ και των εξωτερικών καθρεπτών

Το θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ και οι θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες χρησιμοποιούνται για τη γρήγορη αποθάμβωση και την απομάκρυνση του πάγου από το πίσω παρμπρίζ και τους εξωτερικούς καθρέπτες.

Μπορείτε να ρυθμίσετε αν θα ενεργοποιείται/απενεργοποιείται η αυτόματη έναρξη λειτουργίας θέρμανσης του πίσω παρμπρίζ και των εξωτερικών καθρεπτών, όταν τίθεται σε λειτουργία ο κινητήρας. Με την αυτόματη έναρξη ενεργοποιημένη, η θέρμανση ή η αποθάμβωση θα αρχίσει όταν υπάρχει κίνδυνος παγετού στο παρμπρίζ/παράθυρα. Η θέρμανση απενεργοποιείται αυτόματα όταν το παρμπρίζ/παράθυρο είναι αρκετά ζεστό και ο πάγος έχει λιώσει ή όταν το τζάμι έχει ξεθαμπώσει.

Πατήστε Ρυθμίσεις στην πάνω προβολή στην κεντρική οθόνη.
Πατήστε το κουμπί Κλιματισμός.
Επιλέξτε Αυτόματη αποθάμβωση πίσω παρμπρίζ για να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί η αυτόματη έναρξη του θερμαινόμενου παρμπρίζ και των εξωτερικών καθρεπτών.