Έναρξη και απενεργοποίηση του προκαταρκτικού κλιματισμού

Ο προκαταρκτικός κλιματισμός θερμαίνει ή δροσίζει τον χώρο επιβατών, αν είναι εφικτό, πριν οδηγήσετε. Η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιήσει την άμεση έναρξη από την κεντρική οθόνη ή από κινητό τηλέφωνο.

Έναρξη και απενεργοποίηση από το αυτοκίνητο

P5-1507-Icon-settings-climate
Ανοίξτε την προβολή κλιματισμού στην κεντρική οθόνη, πατώντας το σύμβολο στη μέση της γραμμής κλιματισμού.
Επιλέξτε την καρτέλα Σύστ κλιματ στάθμ.
Επιλέξτε αν θέλετε να ενεργοποιείται η θέρμανση καθισμάτων και τιμονιού κατά τον προκαταρκτικό κλιματισμό, επιλέγοντας/αποεπιλέγοντας τα πλαίσια για την αντίστοιχη λειτουργία.

Πατήστε το κουμπί Προκατ. κλιματ..

Ο προκλιματισμός εκκινείται/απενεργοποιείται και το κουμπί φωτίζεται/σβήνει.

 Σημείωση

Ο προκλιματισμός είναι διαθέσιμος μόνο όταν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο σε ρευματοδότη.1 Αν ο σταθμός φόρτισης δεν είναι συνεχώς ενεργός, λόγω χρονοδιακόπτη, μπορεί να προκαλέσει σφάλμα προκλιματισμού.

Αν το αυτοκίνητο δεν είναι συνδεδεμένο σε ηλεκτρική πρίζα, μπορείτε να δροσίσετε για λίγο τον χώρο επιβατών όταν επικρατεί ζέστη θέτοντας απευθείας σε λειτουργία τον προκαταρκτικό κλιματισμό.

 Σημείωση

Οι πόρτες και τα παράθυρα του αυτοκινήτου πρέπει να είναι κλειστά κατά τον προκαταρκτικό κλιματισμό του χώρου επιβατών.

 Προειδοποίηση

Μη χρησιμοποιείτε τον προκαταρκτικό κλιματισμό2:

  • Σε εσωτερικούς χώρους χωρίς εξαερισμό. Αν το σύστημα προθέρμανσης τεθεί σε λειτουργία, εκλύονται καυσαέρια.
  • Σε σημεία κοντά στα οποία υπάρχουν εύφλεκτα υλικά. Το καύσιμο, το αέριο, το ψηλό χορτάρι, το πριονίδι κ.λπ. μπορεί να αναφλεγούν.
  • Όταν υπάρχει κίνδυνος έμφραξης του σωλήνα εξαγωγής του συστήματος προθέρμανσης. Για παράδειγμα, το παχύ στρώμα χιονιού κάτω από το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου μπορεί να εμποδίζει τον εξαερισμό του συστήματος προθέρμανσης.

Να θυμάστε ότι μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία τον προκαταρκτικό κλιματισμό μέσω ενός χρονοδιακόπτη που έχει ρυθμιστεί εκ των προτέρων σε μελλοντική χρονική στιγμή.

Έναρξη από την εφαρμογή

Μπορείτε να διαχειριστείτε την έναρξη λειτουργίας του προκλιματισμού και τις πληροφορίες για τις επιλεγμένες ρυθμίσεις από μια συσκευή που διαθέτει την εφαρμογή Volvo On Call*. Ο προκλιματισμός ζεσταίνει ή δροσίζει τον χώρο επιβατών (με το σύστημα κλιματισμού του αυτοκινήτου) μέχρι να επιτευχθεί ευχάριστη θερμοκρασία.

Το κλίμα στον χώρο επιβατών του αυτοκινήτου μπορεί επίσης να ρυθμιστεί εκ των προτέρων με τη λειτουργία απομακρυσμένης εκκίνησης του αυτοκινήτου (Engine Remote Start - ERS)3 μέσω της εφαρμογής Volvo On Call*.

  1. 1 Δεν ισχύει για το ανεξάρτητο σύστημα προθέρμανσης με καύσιμο.
  2. 2 Ισχύει για το σύστημα προθέρμανσης με καύσιμο.
  3. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  4. 3 Ορισμένες αγορές.