Επέκταση της συνδρομής σας στην υπηρεσία Volvo On Call*

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών χρονικών διαστημάτων1 για να επεκτείνετε ή να επανενεργοποιήσετε τη συνδρομή σας στην υπηρεσία Volvo On Call.

Μπορείτε να αγοράσετε την επέκταση της συνδρομής1

  • στην εφαρμογή Volvo On Call
  • μέσω εξουσιοδοτημένου διανομέα της Volvo
  • online από τον σύνδεσμο store.volvocars.com. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εύκαιρο τον αριθμό πλαισίου του οχήματος2.

Επέκταση της συνδρομής σας μέσω της εφαρμογής Volvo On Call

Μεταβείτε στην καρτέλα Αυτοκίνητο.
Επιλέξτε Πληροφορίες οχήματος.
Πατήστε Ανανέωση στη Συνδρομή Volvo On Call.
Θα μεταφερθείτε σε μια σελίδα, όπου μπορείτε να ανανεώσετε τη συνδρομή σας.

 Σημείωση

Αν θέλετε να αγοράσετε επέκταση μετά τη λήξη της συνδρομής σας, αυτό πρέπει να γίνει μέσω του επίσημου διανομέα της περιοχής σας διότι πρέπει να επανενεργοποιηθεί το Volvo On Call από τον επίσημο διανομέα για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες. Κάτι τέτοιο μπορεί να έχει πρόσθετη χρέωση. Για το λόγο αυτό, συνιστάται να επεκτείνετε τη συνδρομή σας πριν λήξει έτσι, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες χωρίς διακοπή. Η επέκταση της συνδρομής σας ισχύει από την καθορισμένη ημερομηνία λήξης της συνδρομής.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν από αγορά σε αγορά.
  3. 2 Vehicle Identification Number (VIN)