Πρόταση νέων πληροφοριών χάρτη με το Map Creator

Αν το Volvo σας διαθέτει Sensus Navigation, εμφανίζονται οι χάρτες από τον πάροχο χαρτών Here. Αν διαπιστώσετε ότι από κάποιον χάρτη λείπουν πληροφορίες ή αν θέλετε να προτείνετε αλλαγές, μπορείτε να το κάνετε στην υπηρεσία Map Creator της Here. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν νέες διευθύνσεις ή δρόμους νέας χάραξης.

Στην υπηρεσία Map Creator της Here, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό για να συνδεθείτε και να προτείνετε αλλαγές στους χάρτες. Εκεί θα βρείτε επίσης οδηγίες πώς μπορείτε να κάνετε κάτι τέτοιο.

Οι αλλαγές που προτείνετε αποστέλλονται στη Here για αξιολόγηση. Μόλις οι πληροφορίες επαληθευτούν και εγκριθούν, οι πληροφορίες που προτείνατε προστίθενται στους σχετικούς χάρτες. Οι αλλαγές θα είναι διαθέσιμες στο Volvo σας αφότου η πρότασή σας εγκριθεί από τον πάροχο Here και θα ενσωματωθούν σε μια ενημέρωση χάρτη την οποία στη συνέχεια θα εγκαταστήσετε στο σύστημα πλοήγησής σας.

Οι προτάσεις που υποβάλλονται για αλλαγές αξιολογούνται και ελέγχονται διεξοδικά πριν εγκριθούν και προστεθούν από την Here στους αντίστοιχους χάρτες. Μπορεί να χρειαστούν έως δώδεκα μήνες μέχρι οι αλλαγές να εφαρμοστούν στους χάρτες στο αυτοκίνητό σας.

 Σημείωση

Η Volvo δεν έχει την ευχέρεια να επαληθεύσει, να εγκρίνει ή να εφαρμόσει τα αιτήματα για χαρτογραφικές αλλαγές που αποστέλλετε στην ιστοσελίδα Here.