Απενεργοποίηση του Cruise control

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Cruise control (CC1) και να το θέσετε εκτός λειτουργίας.
P5-1507-Cruise Control, overview driver display and buttons on steering wheel
Πατήστε το κουμπί P5-1507-Cruise Control, speed limiter, activates speed limiter and stores current speed symbol 5x3,5 (2) στο τιμόνι.
Το χρώμα του συμβόλου και των ενδεικτικών λυχνιών γίνεται γκρι – το Cruise control τίθεται σε κατάσταση αναμονής.
Πατήστε το κουμπί ◀ (1) ή ▶ (3) στο τιμόνι για να μεταβείτε σε άλλη λειτουργία.
Το σύμβολο και η ενδεικτική λυχνία της οθόνης του οδηγού για το Cruise control (4) σβήνουν – τότε η αποθηκευμένη ανώτατη ταχύτητα διαγράφεται.
  1. 1 Cruise Control