Χρήση μιας αποθηκευμένης θέσης για το κάθισμα και τους εξωτερικούς καθρέπτες

Αν οι θέσεις για το ηλεκτρικό* κάθισμα και τους εξωτερικούς καθρέπτες έχουν αποθηκευτεί, μπορούν να ενεργοποιηθούν χρησιμοποιώντας τα κουμπιά μνήμης.1

Χρήση αποθηκευμένης ρύθμισης

P6-CMA-seat position memory buttons

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια αποθηκευμένη ρύθμιση με την μπροστινή πόρτα είτε ανοικτή είτε κλειστή:

Ανοικτή μπροστινή πόρτα

Πατήστε στιγμιαία ένα από τα κουμπιά μνήμης 1 (P5-Icon red circle 2) ή 2 (P5-Icon red circle 3). Το ηλεκτροκίνητο κάθισμα και οι εξωτερικοί καθρέπτες μετακινούνται και στη συνέχεια σταματούν στις θέσεις που έχουν αποθηκευτεί στο επιλεγμένο κουμπί μνήμης.

Κλειστή μπροστινή πόρτα

Κρατήστε πατημένο ένα από τα κουμπιά μνήμης 1 (P5-Icon red circle 2) ή 2 (P5-Icon red circle 3) μέχρι το κάθισμα και οι εξωτερικοί καθρέπτες να σταματήσουν στις θέσεις που είναι αποθηκευμένες στο επιλεγμένο κουμπί μνήμης.

Αν αφήσετε το κουμπί μνήμης, η κίνηση του καθίσματος και των εξωτερικών καθρεπτών θα διακοπεί.

 Προειδοποίηση

  • Επειδή το κάθισμα του οδηγού μπορεί να ρυθμιστεί ακόμη και με τον διακόπτη ανάφλεξης κλειστό, τα παιδιά δεν πρέπει να μένουν ποτέ χωρίς επίβλεψη μέσα στο όχημα.
  • Μπορείτε να ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ την κίνηση του καθίσματος οποιαδήποτε στιγμή, πατώντας οποιοδήποτε κουμπί στο πλαίσιο χειριστηρίων του ηλεκτροκίνητου καθίσματος.
  • Μη ρυθμίζετε το κάθισμα ενώ οδηγείτε.
  • Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα κάτω από τα καθίσματα όταν τα ρυθμίζετε.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Η τελευταία θέση αποθηκεύεται επίσης αυτόματα στο ενεργό προφίλ χρήστη και θα χρησιμοποιηθεί την επόμενη φορά που θα χρησιμοποιηθεί ξανά το ίδιο προφίλ.