Χειρόφρενο

Το χειρόφρενο δεν επιτρέπει την κύλιση του αυτοκινήτου όταν είναι σταματημένο, ασφαλίζοντας/ακινητοποιώντας με μηχανικό τρόπο τους πίσω τροχούς.

Όταν το ηλεκτρικό χειρόφρενο ενεργοποιείται, μπορεί να ακουστεί ένας αμυδρός θόρυβος από το ηλεκτρικό μοτέρ. Αυτός ο θόρυβος μπορεί επίσης να ακουστεί όταν διενεργείται ο αυτόματος έλεγχος λειτουργίας του χειρόφρενου.

Αν το χειρόφρενο ενεργοποιηθεί όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο, επενεργεί μόνο στους πίσω τροχούς. Αν ενεργοποιηθεί όταν το αυτοκίνητο κινείται, χρησιμοποιείται ως κανονικό φρένο, δηλ. η πέδηση επενεργεί και στους τέσσερις τροχούς. Λίγο πριν το αυτοκίνητο σταματήσει, η λειτουργία πέδησης επενεργεί πλέον στους πίσω τροχούς.

 Σημείωση

Ο οδηγός φέρει πάντοτε την ευθύνη για την ασφαλή στάθμευση του αυτοκινήτου. Πρέπει να βεβαιώνεστε πάντοτε ότι οι λυχνίες για το φρένο στάθμευσης παραμένουν σταθερά αναμμένες κατά τη στάθμευση.