Ενδεικτικές και προειδοποιητικές λυχνίες

Οι ενδεικτικές και προειδοποιητικές λυχνίες ειδοποιούν τον οδηγό ότι μια λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί, ότι ένα σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία ή ότι έχει προκύψει κάποιο πρόβλημα ή σοβαρό σφάλμα.

Κόκκινες λυχνίες

P5P6-2037-iCup-Warning symbol

Προειδοποίηση

Η κόκκινη προειδοποιητική λυχνία ανάβει, αν ανιχνευτεί βλάβη που μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια ή τη διευθυντικότητα του αυτοκινήτου. Στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται ταυτόχρονα ένα επεξηγηματικό κείμενο.

Η προειδοποιητική λυχνία μπορεί επίσης να ανάψει σε συνδυασμό με άλλες λυχνίες.

P5P6-2037-iCup-Seatbelt warning symbol

Υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας

Ανάβει ή αναβοσβήνει όταν κάποιος από τους επιβαίνοντες δεν φορά ζώνη ασφαλείας.

P5P6-2037-iCup-Airbag warning symbol

Αερόσακοι

Έχει ανιχνευτεί σφάλμα σε οποιαδήποτε από τα συστήματα ασφάλειας του αυτοκινήτου.

Διαβάστε το μήνυμα στην οθόνη του οδηγού και απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο. Η Volvo συνιστά να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

P5P6-2037-iCup-Brake warning symbol

Βλάβη στο σύστημα πέδησης

Έχει σημειωθεί βλάβη στο σύστημα πέδησης.

Διαβάστε το μήνυμα στην οθόνη του οδηγού και απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο. Η Volvo συνιστά να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

P5P6-2037-iCup-Parking brake warning symbol

Χειρόφρενο

Λυχνία συνεχώς αναμμένη: το χειρόφρενο είναι ενεργοποιημένο.

Αναβοσβήνει: έχει σημειωθεί βλάβη στο χειρόφρενο. Διαβάστε το μήνυμα στην οθόνη του οδηγού.

P5P6-2037-iCup-Battery warning symbol

Βλάβες στο ηλεκτρικό σύστημα

Έχει σημειωθεί βλάβη στο ηλεκτρικό σύστημα.

Διαβάστε το μήνυμα στην οθόνη του οδηγού και απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο. Η Volvo συνιστά να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

P5P6-2037-iCup-City safety warning symbol

Υποβοήθηση όταν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης

Προειδοποιεί για κίνδυνο σύγκρουσης με άλλα οχήματα, πεζούς, ποδηλάτες ή μεγαλόσωμα ζώα.

Πορτοκαλί λυχνίες

P5P6-2037-iCup-Information general symbol

Πληροφορία

Έχει σημειωθεί βλάβη σε ένα από τα συστήματα του αυτοκινήτου. Διαβάστε το μήνυμα στην οθόνη του οδηγού.

Η πληροφοριακή λυχνία μπορεί επίσης να ανάψει σε συνδυασμό με άλλες λυχνίες.

P5P6-2037-iCup-Brake control symbol

Βλάβη στο σύστημα πέδησης

Έχει σημειωθεί βλάβη στο σύστημα πέδησης. Διαβάστε το μήνυμα στην οθόνη του οδηγού.

P5P6-2037-iCup-ABS warning symbol

Βλάβη στο σύστημα ABS

Το σύστημα είναι απενεργοποιημένο. Το κανονικό σύστηµα πέδησης του αυτοκινήτου συνεχίζει να λειτουργεί, αλλά χωρίς τη λειτουργία ABS.

P5P6-2037-iCup-Fog light rear symbol

Πίσω φώτα ομίχλης

Το πίσω φως ομίχλης είναι αναμμένο.

P5P6-2037-iCup-Tyre Pressure Monitoring System symbol

Σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών

Χαμηλή πίεση ελαστικών.

Αν υπάρχει βλάβη στο σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών, η λυχνία αναβοσβήνει επί ένα λεπτό περίπου και στη συνέχεια παραμένει σταθερά αναμμένη. Η βλάβη μπορεί να έγκειται στο γεγονός ότι το σύστημα δεν μπορεί να ανιχνεύσει ή να προειδοποιήσει για χαμηλή πίεση ελαστικών.

P5P6-2037-iCup-Active bending light symbol

Βλάβη στο σύστημα των προβολέων

Έχει σημειωθεί βλάβη στο σύστημα προβολέων. Διαβάστε το μήνυμα στην οθόνη του οδηγού.

VCC-23w46-iCup-LaneKeepingAid-malfunctioning-Yellow

Σφάλμα στη λειτουργία Lane assistance

Έχει σημειωθεί βλάβη στο σύστημα Lane assistance.

P5P6-2037-iCup-Reduced speed limit warning symbol

Μειωμένες επιδόσεις

Προσωρινή βλάβη στο σύστημα μετάδοσης κίνησης. Διαβάστε το μήνυμα στην οθόνη του οδηγού.

P5P6-2037-iCup-Electronic Stability Control symbol

Σύστημα ευστάθειας

Λυχνία συνεχώς αναμμένη: έχει σημειωθεί βλάβη στο σύστημα.

Αναβοσβήνει: το σύστημα λειτουργεί.

P5P6-21w48-iCup-Collision Avoidance

Το σύστημα υποβοήθησης όταν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης δεν είναι διαθέσιμο

Το σύστημα υποβοήθησης όταν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης δεν είναι διαθέσιμο ή λειτουργεί με μειωμένη απόδοση.

Μπλε λυχνίες

P5P6-2037-iCup-Auto high beam active symbol

Ενεργή μεγάλη σκάλα

Η ενεργή μεγάλη σκάλα είναι ενεργοποιημένη και αναμμένη.

P5P6-2037-iCup-High beam active symbol

Μεγάλη σκάλα

Η μεγάλη σκάλα είναι αναμμένη.

Πράσινες λυχνίες

P5P6-2037-iCup-Fog light front symbol

Μπροστινά φώτα ομίχλης

Το μπροστινό φως ομίχλης είναι αναμμένο.

P5P6-2037-iCup-Forward lights symbol

Φώτα θέσης

Τα φώτα θέσης είναι αναμμένα.

P5P6-2037-iCup-Turn indicator symbol left
P5P6-2037-iCup-Turn indicator symbol right

Αριστερό και δεξί φλας

Το φλας είναι αναμμένο.

Λευκές/γκρι σύμβολα

P5P6-2037-iCup-Auto high beam inactive symbol

Ενεργή μεγάλη σκάλα

Η ενεργή μεγάλη σκάλα είναι ενεργοποιημένη, αλλά δεν ανάβει.

P6-20w37-DIM-RemoteImmobilizer

Δεν μπορεί να εντοπιστεί το κλειδί του αυτοκινήτου.

Σφάλμα ανάγνωσης του κλειδιού κατά την εκκίνηση. Τοποθετήστε το κλειδί στο σύμβολο κλειδιού στον αποθηκευτικό χώρο της επιμήκους κονσόλας και δοκιμάστε ξανά.

P5P6-2037-iCup-Hold function symbol

Πέδηση σε στάση

Ενεργοποιείται η πέδηση σε στάση.

Px-2037-iCup-Driver Alert Control symbol

Driver Alert

Η λειτουργία Driver Alert είναι ενεργοποιημένη.

P6-22w22-BEV-Cold battery symbol

Κρύα μπαταρία

Η χωρητικότητα της μπαταρίας έχει μειωθεί λόγω χαμηλής θερμοκρασίας. Η μπαταρία διατρέχει κίνδυνο να χάσει μεγάλο μέρος από το φορτίο της αν το αυτοκίνητο σταθμεύσει σε χώρο με χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος.

VCC-23w46-Lane Keeping Aid unavailable
VCC-23w46-iCup-Lane Keeping Aid left line detected
VCC-23w46-iCup-Lane Keeping Aid right line detected
VCC-23w46-iCup-Lane Keeping Aid both lines detected

Lane assistance

Γκρι γραμμή: Η λειτουργία Lane assistance είναι ενεργοποιημένη αλλά δεν έχει ανιχνευτεί η διαγράμμιση του οδοστρώματος.

Λευκή γραμμή: Η λειτουργία Lane assistance είναι ενεργοποιημένη και έχει ανιχνευτεί η διαγράμμιση του οδοστρώματος.

Επιπλέον, το αυτοκίνητο πρέπει να κινείται με ταχύτητα μεταξύ 65-200 km/h (40-125 mph) για να είναι διαθέσιμη η λειτουργία Lane assistance.

VCC-23w46-iCup-Lane Keeping Aid Switched off

Lane assistance απενεργοποιημένη

Η λειτουργία Lane assistance είναι απενεργοποιημένη.

VCC-23w46-iCup-Lane Keeping Aid Left intervention-White
VCC-23w46-iCup-Lane Keeping Aid Right intervention-white

Η λειτουργία Lane assistance παρεμβαίνει

Η λειτουργία Lane assistance παρεμβαίνει αριστερά/δεξιά.

P5P6-2037-iCup-Rain sensor symbol

Αισθητήρας βροχής

Ο αισθητήρας βροχής είναι ενεργοποιημένος.

Σχετικά έγγραφα