Επιτήρηση θερμοκρασίας καλωδίου φόρτισης*

Προκειμένου η μπαταρία του αυτοκινήτου να φορτίζεται με ασφάλεια κάθε φορά1, η μονάδα ελέγχου για το καλώδιο φόρτισης και το βύσμα διαθέτει ενσωματωμένες συσκευές παρακολούθησης για τη θερμοκρασία.

Η παρακολούθηση θερμοκρασίας πραγματοποιείται στη μονάδα ελέγχου και το φις.

Παρακολούθηση στη μονάδα ελέγχου

Η φόρτιση απενεργοποιείται αν η θερμοκρασία της μονάδας ελέγχου είναι πολύ υψηλή. Αυτό συμβαίνει για να προστατευτεί το ηλεκτρονικό σύστημα. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν για παράδειγμα επικρατούν υψηλές εξωτερικές θερμοκρασίες ή όταν η μονάδα ελέγχου εκτίθεται άμεσα σε δυνατό ηλιακό φως.

Παρακολούθηση στο φις

Η ένταση του ρεύματος φόρτισης μειώνεται αν η θερμοκρασία στο φις είναι πολύ υψηλή. Αν η θερμοκρασία υπερβεί ένα κρίσιμο επίπεδο, η φόρτιση διακόπτεται εντελώς.

 Προειδοποίηση

Η παρακολούθηση θερμοκρασίας του καλωδίου φόρτισης συμβάλλει στην προστασία του συστήματος φόρτισης του αυτοκινήτου, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα παρατηρηθεί ποτέ υπερθέρμανση.

 Σημαντικό

Εάν το σύστημα παρακολούθησης θερμοκρασίας μειώσει αυτόματα την ένταση του ρεύματος φόρτισης επανειλημμένα και η φόρτιση διακοπεί, η αιτία της υπερθέρμανσης πρέπει να διερευνηθεί και να αποκατασταθεί.

 Σημαντικό

Αποφύγετε την άμεση έκθεση της μονάδας ελέγχου και της φίσας της στο φως του ήλιου. Διαφορετικά, η προστασία υπερθέρμανσης της φίσας μπορεί να υποβαθμίσει ή να διακόψει η φόρτιση του αυτοκινήτου.

 Σημαντικό

Αν η φόρτιση διακόπτεται ακούσια, πρέπει να ελεγχθεί τόσο το καλώδιο φόρτισης όσο και το σύστημα φόρτισης του αυτοκινήτου από έναν καταρτισμένο τεχνικό της Volvo. Η επίτοιχη πρίζα πρέπει επίσης να ελεγχθεί από επαγγελματία ηλεκτρολόγο.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Αφορά στη φόρτιση με καλώδιο φόρτισης mode 2.