Αφαίρεση του πτυσσόμενου δαπέδου του χώρου αποσκευών*

Το πτυσσόμενο δάπεδο του χώρου αποσκευών μπορεί να αποσπαστεί για ευκολότερη πρόσβαση στον κάτω αποθηκευτικό χώρο.
P6-1746-XC40-Folded load floor in a pile

Αναδιπλώστε το πτυσσόμενο δάπεδο του χώρου αποσκευών προς τα εμπρός.

P6-1817-XC40-Foldable loadfloor removal step 1

P5-Icon red arrow 1 Πιέστε το ασφαλιστικό έλασμα, όπως φαίνεται στην εικόνα, μέχρι να σταματήσει. Εξακολουθήστε να το πιέζετε.

P5-Icon red arrow 2 Ταυτόχρονα, ανασηκώστε το δάπεδο του χώρου αποσκευών μερικά χιλιοστά από τη βάση του.

Σταματήστε να πιέζετε το ασφαλιστικό έλασμα, αλλά συνεχίστε να κρατάτε το δάπεδο του χώρου αποσκευών προς τα πάνω.
P6-1817-XC40-Foldable loadfloor removal step 2

Συνεχίστε να κρατάτε το δάπεδο του χώρου αποσκευών προς τα πάνω και πιέστε το ασφαλιστικό έλασμα στην άλλη πλευρά, όπως δείχνει το βέλος.

Αν οι ενέργειες στην ενότητα 2 ολοκληρωθούν σωστά, το δάπεδο του χώρου αποσκευών θα πρέπει τώρα να αφαιρεθεί από τα πλαϊνά του στηρίγματα.

P6-1817-XC40-Foldable loadfloor released step 3

Μπορείτε να εναποθέσετε προσεκτικά το δάπεδο του χώρου αποσκευών στα ασφαλιστικά ελάσματα χωρίς να το ασφαλίσετε στη θέση του.

 Σημείωση

Το δάπεδο του χώρου αποσκευών στερεώνεται επίσης με άγκιστρα στο μπροστινό μέρος.

Η Volvo συνιστά να αφήνετε το δάπεδο του χώρου αποσκευών στερεωμένο στα μπροστινά του άγκιστρα.

Πιέστε το δάπεδο του χώρου αποσκευών, για να ασφαλίσει ξανά στα στηρίγματά του.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.

Σχετικά έγγραφα