Πίνακας θέσεων των παιδικών καθισμάτων ISOFIX

Στον πίνακα παρατίθενται συστάσεις ποια παιδικά καθίσματα ISOFIX ταιριάζουν σε ποιες θέσεις και για ποια σωματική διάπλαση παιδιών.

Το παιδικό κάθισμα πρέπει να είναι εγκεκριμένο σύμφωνα με τη διάταξη UN Reg R44 και το μοντέλο του αυτοκινήτου πρέπει να συγκαταλέγεται στη λίστα οχημάτων που έχει καταρτίσει ο κατασκευαστής.

 Σημείωση

Διαβάζετε πάντοτε την ενότητα στο εγχειρίδιο κατόχου για την τοποθέτηση παιδικού καθίσματος, πριν το τοποθετήσετε στο αυτοκίνητο.
ΒάροςΚατηγορία μεγέθους1Τύπος παιδικού καθίσματοςΜπροστινό κάθισμα (με απενεργοποιημένο αερόσακο, μόνο παιδικά καθίσματα με φορά προς τα πίσω)2, 3, 4Μπροστινό κάθισμα (με ενεργοποιημένο αερόσακο, μόνο παιδικά καθίσματα με φορά προς τα εμπρός)2, 3, 4Ακριανό πίσω κάθισμαΜεσαίο πίσω κάθισμα

Ομάδα 0

max 10 kg

EΒρεφικό κάθισμα με φορά προς τα πίσωIL2, 5, X6XILX

Ομάδα 0+

max 13 kg

EΒρεφικό κάθισμα με φορά προς τα πίσωIL2, 7, X6XILX
CΠαιδικό κάθισμα με φορά προς τα πίσω
DΠαιδικό κάθισμα με φορά προς τα πίσω

Ομάδα 1

9-18 kg

AΠαιδικό κάθισμα με φορά προς τα εμπρόςXIL2, 7, 8, X6IL8, IUF8X
BΠαιδικό κάθισμα με φορά προς τα εμπρός
B1Παιδικό κάθισμα με φορά προς τα εμπρός
CΠαιδικό κάθισμα με φορά προς τα πίσωIL2, 7, 9, X6XIL9X
DΠαιδικό κάθισμα με φορά προς τα πίσω

Ομάδα 2/3

15-36 kg

Παιδικό κάθισμα με φορά προς τα εμπρόςXILILX

IL: κατάλληλο για συγκεκριμένα παιδικά καθίσματα ISOFIX. Αυτά τα παιδικά καθίσματα ενδέχεται να προορίζονται για συγκεκριμένο μοντέλο αυτοκινήτου, στην κατηγορία περιορισμένης ή ημι-γενικής χρήσης.

IUF: κατάλληλο για παιδικά καθίσματα γενικής χρήσης ISOFIX που τοποθετούνται με φορά προς τα εμπρός εγκεκριμένα για χρήση από αυτή την ομάδα βάρους.

X: μη κατάλληλο για παιδικά καθίσματα ISOFIX.

 Προειδοποίηση

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε παιδικό κάθισμα με φορά προς τα πίσω στη θέση του συνοδηγού, αν ο αερόσακος συνοδηγού είναι ενεργοποιημένος.

 Σημείωση

Αν στο παιδικό κάθισμα i-Size/ISOFIX δεν αναγράφεται ταξινόμηση μεγέθους, το μοντέλο του αυτοκινήτου πρέπει να υπάρχει στη λίστα των οχημάτων στα οποία μπορεί να τοποθετηθεί το παιδικό κάθισμα.

 Σημείωση

Η Volvo συνιστά να απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα της Volvo για πληροφορίες ποια παιδικά καθίσματα i-Size/ISOFIX συνιστά η Volvo.
  1. 1 Για τα παιδικά καθίσματα ασφαλείας με σύστημα στερέωσης ISOFIX, υπάρχει μια ταξινόμηση ανά μέγεθος προκειμένου ο χρήστης να διευκολυνθεί στην επιλογή του σωστού παιδικού καθίσματος ασφαλείας. Μπορείτε να δείτε την κατηγορία μεγέθους στην ετικέτα για το παιδικό κάθισμα ασφαλείας.
  2. 2 Ισχύει για την εγκατάσταση των παιδικών καθισμάτων ασφαλείας i-Size και των παιδικών καθισμάτων ασφαλείας ISOFIX (IL) αν το κάθισμα του συνοδηγού διαθέτει σημεία στερέωσης ISOFIX (διαφέρει ανάλογα με την αγορά) και φέρει σήμανση i-Size. Το επάνω σημείο στερέωσης για παιδικά καθίσματα ασφαλείας είναι διαθέσιμο μόνο για θέση που φέρει σήμανση i-Size.
  3. 3 Η προέκταση της έδρας του καθίσματος πρέπει να βρίσκεται πάντοτε στη θέση σύμπτυξης, για να τοποθετηθούν παιδικά καθίσματα ασφαλείας.
  4. 4 Αν το παιδικό κάθισμα ασφαλείας διαθέτει σκέλος στήριξης, ρυθμίστε το κάθισμα σε μια πιο όρθια θέση.
  5. 5 Η Volvo συνιστά: βρεφικό κάθισμα Volvo i-Size που στερεώνεται με το σύστημα ISOFIX (έγκριση τύπου E1 000008).
  6. 6 Ισχύει αν το αυτοκίνητο δεν διαθέτει βάση ISOFIX.
  7. 7 Ρυθμίστε την πλάτη του καθίσματος έτσι, ώστε τα προσκέφαλα να μην έρχονται σε επαφή με το παιδικό κάθισμα.
  8. 8 Η Volvo συνιστά παιδικό κάθισμα με φορά προς τα πίσω για παιδιά σε αυτή την κατηγορία βάρους.
  9. 9 Η Volvo συνιστά: παιδικό κάθισμα Volvo εύκολης πρόσβασης με φορά προς τα πίσω i-Size (έγκριση τύπου E1-010016) και BeSafe iZi Kid X2 i-Size (έγκριση τύπου E4-129R-000002).