Πανοραμική οροφή*

Η πανοραμική οροφή αποτελείται από δύο γυάλινα τμήματα. Το μπροστινό τμήμα ανοίγει κάθετα στο πίσω άκρο (θέση εξαερισμού) ή οριζόντια (ανοικτή θέση). Το πίσω τμήμα της οροφής είναι σταθερό τζάμι.

Η πανοραμική οροφή διαθέτει έναν εκτροπέα αέρα και ένα αλεξήλιο από διάτρητο ύφασμα που βρίσκεται κάτω από το γυάλινο τμήμα για έξτρα προστασία από παράγοντες όπως το δυνατό φως του ήλιου.

P5-22w22-Roof console

Μπορείτε να χειρίζεστε την πανοραμική οροφή και το αλεξήλιο από έναν διακόπτη που βρίσκεται στην οροφή.

Για να λειτουργήσει η πανοραμική οροφή και το αλεξήλιο, το αυτοκίνητο πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία Comfort ή Drive.

 Προειδοποίηση

Υπάρχει κίνδυνος τα παιδιά, άλλοι επιβάτες ή αντικείμενα να παγιδευτούν στα κινούμενα μέρη.

 • Ο χειρισμός των παραθύρων πρέπει να γίνεται πάντοτε με προσοχή.
 • Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν με τα χειριστήρια.
 • Ποτέ μην αφήνετε παιδιά μόνα τους μέσα στο αυτοκίνητο.
 • Πρέπει να θυμάστε πάντοτε να απενεργοποιείτε τα ηλεκτρικά παράθυρα αφαιρώντας όλα τα κλειδιά, όταν βγαίνετε από το αυτοκίνητο. Λάβετε υπόψη σας ότι, αν το λογισμικό του αυτοκινήτου δεν αναβαθμιστεί στην έκδοση 1.101 ή μεταγενέστερη, τα ηλεκτρικά παράθυρα μπορεί να επανενεργοποιηθούν είτε από την κεντρική οθόνη είτε μόλις κάποιος καθίσει στο κάθισμα του οδηγού, ακόμη κι αν τα κλειδιά δεν βρίσκονται μέσα στο αυτοκίνητο.
 • Ποτέ μην περνάτε κάποιο αντικείμενο ή μέρος του σώματός σας από τα παράθυρα, ακόμη κι αν το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου είναι πλήρως αποσυνδεδεμένο.

 Σημαντικό

 • Μην ανοίγετε την πανοραμική οροφή όταν έχει τοποθετηθεί σχάρα οροφής.
 • Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στην πανοραμική οροφή.

 Σημαντικό

 • Αφαιρέστε τον πάγο και το χιόνι, πριν ανοίξετε την πανοραμική οροφή. Προσέξτε να μην προκληθούν γρατσουνιές στις επιφάνειες ή ζημιά στα στεγανοποιητικά λάστιχα.
 • Μη χειρίζεστε την πανοραμική οροφή, αν έχει παγώσει στην κλειστή θέση.

Εκτροπέας αέρα

P5-1507 Panoramic roof wind deflector

Η πανοραμική οροφή διαθέτει έναν εκτροπέα αέρα ο οποίος αναδιπλώνεται όταν η πανοραμική οροφή βρίσκεται στην ανοικτή θέση.

 1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
 2. 1 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενημερώσεις λογισμικού, βλ. https://www.volvocars.com/intl/support.