Σύνδεση εξοπλισμού στην υποδοχή διαγνωστικού ελέγχου του αυτοκινήτου

Η λανθασμένη σύνδεση και εγκατάσταση λογισμικού ή διαγνωστικών εργαλείων μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το ηλεκτρονικό σύστημα του αυτοκινήτου.

Η Volvo συνιστά ανεπιφύλακτα στους κατόχους Volvo να εγκαθιστούν μόνο εγκεκριμένα αυθεντικά αξεσουάρ Volvo και η εγκατάστασή τους να πραγματοποιείται μόνο από εκπαιδευμένους και εξειδικευμένους τεχνικούς σέρβις της Volvo. Ορισμένα αξεσουάρ λειτουργούν μόνο όταν έχει εγκατασταθεί το αντίστοιχο λογισμικό στο σύστημα του υπολογιστή του αυτοκινήτου.

P5-XC90H-1519-On-board Diagnostic, data link connector
Η φίσα συνδέσμου δεδομένων (On-board Diagnostic, OBDII) βρίσκεται κάτω από το ταμπλό στην πλευρά του οδηγού.

 Σημείωση

Η Volvo Cars δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τις συνέπειες από τη σύνδεση μη εξουσιοδοτημένου εξοπλισμού στην υποδοχή On-board Diagnostic (OBDII). Αυτή η υποδοχή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από καταρτισμένους τεχνικούς σέρβις της Volvo.