Περιορισμοί του Connected Safety

Οι πληροφορίες σχετικά με οχήματα που έχουν αναμμένα αλάρμ ή που έχουν ανιχνεύσει ολισθηρότητα στο οδόστρωμα δεν μεταδίδονται πάντοτε μεταξύ όλων των οχημάτων που βρίσκονται στην ίδια περιοχή.
Αυτό για παράδειγμα μπορεί να συμβεί επειδή:
  • Κακή σύνδεση ή απουσία σύνδεσης με το διαδίκτυο.
  • Τα οχήματα σε ολισθηρό οδόστρωμα πραγματοποιούν ελιγμούς που είναι πολύ ήπιοι για να ανιχνευτεί η ανεπαρκής πρόσφυση ανάμεσα στα ελαστικά και την επιφάνεια του οδοστρώματος, π.χ. κίνηση του τιμονιού, επιτάχυνση ή πέδηση.
  • Στα οχήματα με χαμηλή πρόσφυση ή με αναμμένα αλάρμ, οι λειτουργίες δεν είναι ενεργοποιημένες.
  • Τα οχήματα με χαμηλή πρόσφυση ή με αναμμένα αλάρμ δεν διαθέτουν τις λειτουργίες.
  • Ενδέχεται να μην ενεργοποιηθεί προειδοποίηση, αν το σύστημα δορυφορικής πλοήγησης/παγκόσμιου καθορισμού θέσης δεν υπάρχει ή είναι ελαττωματικό.
  • Έχει ανιχνευτεί χαμηλή πρόσφυση ή ενεργοποιήθηκαν τα αλάρμ σε δρόμο, ο οποίος δεν συμπεριλαμβάνεται στη βάση δεδομένων της Volvo Cars.
  • Το Connected Safety δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις αγορές και δεν καλύπτει όλες τις περιοχές - η αντιπροσωπεία της Volvo έχει πληροφορίες για τις τρέχουσες περιοχές.

 Προειδοποίηση

  • Σε ορισμένες περιπτώσεις, η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιήσει λανθασμένες προειδοποιήσεις για ολισθηρές οδηγικές συνθήκες.
  • Η λειτουργία δεν μπορεί πάντοτε να ανιχνεύσει άλλα οχήματα με ενεργοποιημένα τα αλάρμ ή να ανιχνεύσει όλα τα τμήματα του οδοστρώματος με ολισθηρότητα.