Ρυθμίσεις οθόνης οδηγού

Αλλάξτε το πρόγραμμα απεικόνισης ή επιλέξτε τι θέλετε να εμφανίζεται στην οθόνη του οδηγού.

Μενού εφαρμογών

Px-23w04-BEV-iCup-TripMenu

P5P6-2037-iCup-App menu trip symbol – Πληροφορίες για τον χιλιομετρητή και το οδόμετρο, μεταξύ άλλων.

Διαχείριση του μενού εφαρμογών

P6-2037-XC40BEV-Right steering wheel switch
  1. P5-Icon red circle 1Κλείσιμο μενού/αλλαγή προγράμματος απεικόνισης
  2. P5-Icon red circle 2Αριστερά/δεξιά
  3. P5-Icon red circle 3Επάνω/κάτω
  4. P5-Icon red circle 4Άνοιγμα μενού/επιβεβαίωση

Το μενού εφαρμογών κλείνει αν δεν πατηθεί κανένα κουμπί ή αν έχουν ενεργοποιηθεί συγκεκριμένες επιλογές.

Προγράμματα απεικόνισης

Η οθόνη του οδηγού διαθέτει δύο προγράμματα απεικόνισης που αλλάζουν από το κουμπί P5P6-2037-Display mode button στη δεξιά πλευρά του τιμονιού.

  • Calm - το μεσαίο τμήμα της οθόνης του οδηγού είναι κενό.
  • Navigation* - εμφανίζεται ένας χάρτης ολόκληρης της οθόνης του οδηγού.

Ρυθμίσεις στην κεντρική οθόνη

Οι ρυθμίσεις στην οθόνη του οδηγού πραγματοποιούνται από την κεντρική οθόνη.
Πατήστε το κουμπί iCup-2037-Settings symbol.
Επιλέξτε Χειριστήρια.
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε.

Αυτές οι ρυθμίσεις είναι προσωπικές και αποθηκεύονται στο ενεργό προφίλ οδηγού.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.