Μειωμένη ευαισθησία συναγερμού*

Με τη μειωμένη ευαισθησία συναγερμού απενεργοποιούνται κάποιοι από τους αισθητήρες του συναγερμού έτσι, ώστε να μην ενεργοποιηθεί ψευδής συναγερμός, π.χ. κατά τη μετακίνηση του αυτοκινήτου με πορθμείο.

Οι αισθητήρες κίνησης και κλίσης του συναγερμού απενεργοποιούνται όταν είναι ενεργοποιημένη η μειωμένη ευαισθησία του συναγερμού. Ο συναγερμός τότε δεν αποκρίνεται σε περίπτωση κίνησης μέσα στο αυτοκίνητο ή αν αλλάξει η κλίση του αυτοκινήτου.

Μπορείτε να ενεργοποιείτε τη λειτουργία μέσω της κεντρικής οθόνης κατά το ξεκλείδωμα του αυτοκινήτου.

Η μειωμένη ευαισθησία του συναγερμού απενεργοποιείται μετά από κάθε χρήση, οπότε στη συνέχεια πρέπει να επανενεργοποιηθεί.

Ενεργοποίηση της μειωμένης ευαισθησίας συναγερμού στην κεντρική οθόνη του αυτοκινήτου

Επιλέξτε iCup-2037-Settings symbol.
Επιλέξτε Χειριστήρια.
Ενεργοποιήστε την Πρόγραμμα μειωμένης ευαισθησίας συναγερμού.

Η λειτουργία είναι ενεργή μέχρι το αυτοκίνητο να οδηγηθεί, οπότε στη συνέχεια πρέπει να επανενεργοποιηθεί.

Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τη μειωμένη ευαισθησία συναγερμού στο μενού ρυθμίσεων.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.

Σχετικά έγγραφα