Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης*

Το Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης χρησιμοποιείται για να αποτρέψει την οδήγηση του αυτοκινήτου από άτομα που βρίσκονται υπό την επήρεια οινοπνεύματος. Προτού να μπορεί να εκκινηθεί το αυτοκίνητο, πρέπει να πραγματοποιηθεί ένα αλκοτέστ, για να διασφαλιστεί ότι ο οδηγός δεν είναι υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το σύστημα του αυτοκινήτου προσαρμόζεται, όταν είναι συνδεδεμένο στο αυτοκίνητο αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης. Με αυτόν τον τρόπο ο οδηγός μπορεί να λαμβάνει εύκολα μηνύματα από το αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης απευθείας στην οθόνη του οδηγού. Η βαθμονόμηση του Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης διεξάγεται σύμφωνα με την οριακή τιμή νόμιμης οδήγησης που ισχύει σε κάθε αγορά.

Για πληροφορίες σχετικά με ένα συγκεκριμένο αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης, ανατρέξτε στον κατασκευαστή του αντίστοιχου αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης.

 Προειδοποίηση

Το αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης λειτουργεί επικουρικά και δεν απαλλάσσει τον οδηγό από την ευθύνη του. Είναι πάντοτε ευθύνη του οδηγού να είναι νηφάλιος και να οδηγεί το αυτοκίνητο προσεκτικά.

Χρήση αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης

Το αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης ενεργοποιείται αυτόματα και είναι έτοιμο για χρήση όταν το αυτοκίνητο είναι ξεκλείδωτο.

Για να επιτευχθεί σωστή λειτουργία και όσο το δυνατόν πιο ακριβής μέτρηση:

  • Μην τρώτε και μην πίνετε περίπου 5 λεπτά πριν το τεστ αναπνοής.
  • Αποφύγετε το υπερβολικό πλύσιμο του παρμπρίζ - η αλκοόλη στο υγρό των ψεκαστήρων μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένο αποτέλεσμα μέτρησης.

 Σημείωση

Όταν ολοκληρώσετε την οδήγηση, η επανεκκίνηση του αυτοκινήτου είναι εφικτή εντός 30 λεπτών χωρίς να χρειαστεί νέος έλεγχος αναπνοής.

Παράκαμψη του αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή αν το Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης δεν λειτουργεί, μπορείτε να παρακάμψετε το Αλκοτέστ για να μπορέσετε να οδηγήσετε το αυτοκίνητο.

Για να απενεργοποιήσετε το αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης, δείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή του αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.