Αποσύνδεση ενός τηλεφώνου συνδεδεμένου μέσω Bluetooth

Υπάρχει δυνατότητα να αποσυνδέσετε ένα τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο στο Bluetooth, το οποίο στη συνέχεια δεν θα είναι πλέον συνδεδεμένο στο αυτοκίνητο.
  • Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται εκτός της εμβέλειας του αυτοκινήτου, αποσυνδέεται αυτόματα. Σε περίπτωση αποσύνδεσης στη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης, η κλήση θα συνεχιστεί στο τηλέφωνο.
  • Μπορείτε επίσης να αποσυνδέσετε το τηλέφωνο χειροκίνητα, απενεργοποιώντας το Bluetooth.

Αποσύνδεση μέσω της κεντρικής οθόνης

Πατήστε στο iCup-2037-Settings symbol στο κάτω μέρος της οθόνης.
Πατήστε το κουμπί Συνδεσιμότητα.
Από την επιλογή Bluetooth, πατήστε στη σειρά με το όνομα του τηλεφώνου για να αποσυνδεθεί τόσο η λειτουργία τηλεφωνίας όσο και τα (πολυ)μέσα.
Το τηλέφωνο δεν είναι πλέον συνδεδεμένο στο αυτοκίνητο.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε αν θέλετε το τηλέφωνο να παραμείνει συνδεδεμένο μόνο ως τηλέφωνο ή μόνο ως συσκευή (πολυ)μέσων, πατώντας στο αντίστοιχο εικονίδιο.