Τοποθέτηση των μάκτρων υαλοκαθαριστήρων στη θέση ρύθμισης

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα μάκτρα των υαλοκαθαριστήρων του παρμπρίζ πρέπει να βρίσκονται στη θέση ρύθμισης (κάθετη θέση), π.χ. όταν πρέπει να αντικατασταθούν.
P5-1507-Service position wiper blades
Μάκτρα υαλοκαθαριστήρων στη θέση ρύθμισης.

Για να αντικαταστήσετε, να καθαρίσετε ή να σηκώσετε τα μάκτρα των υαλοκαθαριστήρων (π.χ. για να απομακρύνετε τον πάγο από το παρμπρίζ), πρέπει να βρίσκονται στη θέση ρύθμισης.

 Σημαντικό

Πριν μετακινήσετε τα μάκτρα των υαλοκαθαριστήρων στη θέση ρύθμισης, βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν παγώσει.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας σέρβις

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σέρβις όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο και οι υαλοκαθαριστήρες του παρμπρίζ δεν λειτουργούν. Η λειτουργία σέρβις ενεργοποιείται/απενεργοποιείται από την κεντρική οθόνη:

Πατήστε iCup-2037-Settings symbol στην κεντρική οθόνη.
Στη συνέχεια πατήστε στην επιλογή Χειριστήρια και ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη θέση ρύθμισης των μάκτρων υαλοκαθαριστήρων.

Τα μάκτρα των υαλοκαθαριστήρων μετακινούνται εκτός θέσης ρύθμισης, αν:

  • Τεθούν σε λειτουργία οι υαλοκαθαριστήρες του παρμπρίζ.
  • Ενεργοποιηθεί το σύστημα πλύσης του παρμπρίζ.
  • Ενεργοποιηθεί ο αισθητήρας βροχής.
  • Το αυτοκίνητο ξεκινήσει.

 Σημαντικό

Αν οι βραχίονες των υαλοκαθαριστήρων στη θέση ρύθμισης έχουν ανασηκωθεί από το παρμπρίζ, πρέπει να τους κατεβάσετε και πάλι πάνω στο παρμπρίζ πριν χρησιμοποιήσετε τους υαλοκαθαριστήρες, το σύστημα πλύσης ή τον αισθητήρα βροχής, καθώς και πριν οδηγήσετε. Αυτό γίνεται για να αποφευχθούν οι εκδορές στη βαφή στο καπό του κινητήρα.