Σύμβολα και μηνύματα στην οθόνη του οδηγού για το σύστημα ηλεκτροκίνησης

Αν σημειωθεί βλάβη στο σύστημα ηλεκτροκίνησης του αυτοκινήτου, στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται μια λυχνία και ένα μήνυμα. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα.
ΛυχνίαΕρμηνεία
iCup-P5-2122- Symbol Hybrid Battery information

Βλάβη στην μπαταρία 12V.

Διαβάστε το μήνυμα στην οθόνη του οδηγού.

Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο 1.

P5P6-2037-iCup-System malfunction symbol

Βλάβη στο σύστημα μετάδοσης κίνησης.

Διαβάστε το μήνυμα στην οθόνη του οδηγού.

Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο 1.

P5P6-2037-iCup-Reduced speed limit warning symbol

Προσωρινός περιορισμός επιδόσεων.

Διαβάστε το μήνυμα στην οθόνη του οδηγού.

P6-BEV-Battery level symbol

Πληροφορίες σχετικά με τη στάθμη της μπαταρίας υψηλής τάσης

Διαβάστε το μήνυμα στην οθόνη του οδηγού.

iCup-P5-2122-Symbol- Charging cable
Αφαιρέστε το καλώδιο φόρτισης πριν από την εκκίνηση.
  1. 1 Συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.