Οδική βοήθεια

Για την οδική βοήθεια, το αυτοκίνητο μεταφέρεται με τη βοήθεια άλλου οχήματος.

Καλέστε οδική βοήθεια για τη μεταφορά.

Κατά τη μεταφορά, το αυτοκίνητο πρέπει να ρυμουλκηθεί επάνω στον γερανό αν έχει τεθεί σε λειτουργία ρυμούλκησης. Εναλλακτικά, το αυτοκίνητο μπορεί να ανυψωθεί και να εναποτεθεί απευθείας επάνω στον γερανό.

 Σημαντικό

Λάβετε υπόψη σας ότι το αυτοκίνητο πρέπει πάντοτε να μεταφέρεται ανυψωμένο με όλους τους τροχούς επάνω στην πλατφόρμα του οχήματος μεταφοράς.

 Προειδοποίηση

Δεν πρέπει να υπάρχει κανείς/κανένα αντικείμενο πίσω από το ρυμουλκό όχημα κατά την ανέλκυση του αυτοκινήτου επάνω στην πλατφόρμα.