Φως απομάκρυνσης

Το φως απομάκρυνσης ανάβει όταν ο/η οδηγός βγει από το αυτοκίνητο.

Όταν ο/η οδηγός βγει από το αυτοκίνητο μετά από την οδήγηση, ανάβουν τα φώτα θέσης του αυτοκινήτου και ο φωτισμός πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας. Τα φώτα παραμένουν αναμμένα επί 2 λεπτά περίπου ή μέχρι να κλειδωθεί το αυτοκίνητο.

Αν ο περιστρεφόμενος δακτύλιος του μοχλοδιακόπτη βρίσκεται στη θέση iCup-2222-Left-side steering wheel lever-Position light symbol, τα φώτα θέσης θα παραμείνουν αναμμένα μέχρι να τα σβήσετε χειροκίνητα.