Σύστημα υποστήριξης οδηγού

Το αυτοκίνητο διαθέτει διάφορα συστήματα υποστήριξης οδηγού που μπορούν να βοηθήσουν τον οδηγό σε διαφορετικές περιπτώσεις, είτε ενεργητικά είτε παθητικά.

Για παράδειγμα, τα συστήματα μπορούν να βοηθήσουν τον οδηγό να:

  • χρησιμοποιήσει την υποβοήθηση διεύθυνσης, για να μειωθεί ο κίνδυνος να εκτραπεί από τη λωρίδα του ή να συγκρουστεί με άλλο όχημα
  • διατηρήσει μια προκαθορισμένη ταχύτητα
  • διατηρήσει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα προσέγγισης έως το προπορευόμενο αυτοκίνητο
  • αποτρέψει μια σύγκρουση, προειδοποιώντας τον οδηγό και φρενάροντας το αυτοκίνητο
  • σταθμεύσει.

Ορισμένα από τα συστήματα τοποθετούνται στο αυτοκίνητο ως στάνταρ, ενώ άλλα συμπεριλαμβάνονται στον προαιρετικό εξοπλισμό – ανάλογα με την αγορά.

Ορισμένα συστήματα λειτουργούν καλύτερα όταν χρησιμοποιείται το Google Maps.

 Προειδοποίηση

Τα συστήματα υποστήριξης οδηγού είναι επικουρικά - δεν μπορούν να διαχειριστούν όλες τις περιπτώσεις σε όλες τις συνθήκες.

Ο οδηγός φέρει πάντοτε την ευθύνη να διασφαλίζει ότι το αυτοκίνητο οδηγείται σωστά και ότι τηρούνται οι ισχύοντες κανόνες και κανονισμοί οδικής κυκλοφορίας.