Ξεκλείδωμα της πόρτας χώρου αποσκευών με ένα κουμπί του κλειδιού

Υπάρχει ένα κουμπί στο κλειδί αποκλειστικά για το ξεκλείδωμα της πόρτας χώρου αποσκευών.
16w17 - SPA - Unlock/open tailgate with remote key button
Πατήστε το κουμπί P5-1646-x90-Remote key icon for trunk opening/closing στο κλειδί.

Η πόρτα του χώρου αποσκευών ξεκλειδώνεται αλλά παραμένει κλειστή.

Οι πλαϊνές πόρτες παραμένουν κλειδωμένες και ο συναγερμός οπλίζει*. Η λυχνία κλειδώματος και συναγερμού στο ταμπλό σβήνει, ως ένδειξη ότι το αυτοκίνητο δεν είναι κλειδωμένο.

Μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα χώρου αποσκευών πιάνοντας το λαστιχένιο πλαίσιο αφής κάτω από την κάτω ακμή του.

Αν δεν ανοίξετε την πόρτα του χώρου αποσκευών εντός 2 λεπτών, ξανακλειδώνεται και ο συναγερμός οπλίζει ξανά.

Ηλεκτροκίνητη πόρτα χώρου αποσκευών*

Κρατήστε το κουμπί P5-1646-x90-Remote key icon for trunk opening/closing του κλειδιού πατημένο επί μερικά δευτερόλεπτα.
Η πόρτα του χώρου αποσκευών ξεκλειδώνεται και ανοίγει, ενώ οι υπόλοιπες πόρτες παραμένουν κλειδωμένες και ο συναγερμός για τις πόρτες παραμένει οπλισμένος*.

 Σημείωση

Αν το σύστημα για την ηλεκτροκίνητη πόρτα του χώρου αποσκευών* λειτουργεί συνεχώς για μεγάλο χρονικό διάστημα, απενεργοποιείται για να μην υπερφορτωθεί. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά, μετά από μερικά λεπτά.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.