Έναρξη λειτουργίας ραδιοφώνου*

Μπορείτε να ανοίξετε την εφαρμογή ραδιοφώνου από την κεντρική οθόνη ή με φωνητικό χειρισμό.

Έναρξη από την κεντρική οθόνη

iCup-2037-Radio app icon
Ανοίξτε την εφαρμογή ραδιοφώνου από την αρχική προβολή1 ή από την προβολή εφαρμογών iCup-2037-App view symbol.
Επιλέξτε τον ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε από τη λίστα των διαθέσιμων ραδιοφωνικών σταθμών ή από τα Αγαπημένα σας.

Έναρξη με φωνητικό χειρισμό

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM μέσω φωνητικού χειρισμού, λέγοντας μια συχνότητα2.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Η εφαρμογή είναι προσβάσιμη από την αρχική προβολή, αν είναι μία από τις εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν πιο πρόσφατα.
  3. 2 Όταν χρησιμοποιείτε τον φωνητικό χειρισμό, μπορείτε να πείτε μόνο συχνότητες FM, όχι ονόματα ραδιοφωνικών σταθμών.