Δημιουργία ενός Volvo ID

Το Volvo ID πρέπει να δημιουργηθεί για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες Volvo που είναι συνδεδεμένες με το αυτοκίνητο, π.χ. μέσω της εφαρμογής Volvo Cars.

Δημιουργία Volvo ID με την εφαρμογή Volvo Cars

Κατεβάστε (download) την πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής Volvo Cars1 στο τηλέφωνο.
Επιλέξτε δημιουργία Volvo ID.
Εμφανίζεται η ιστοσελίδα για τη δημιουργία του Volvo ID.
Εισάγετε την προσωπική σας διεύθυνση email ή τον αριθμό κινητού τηλεφώνου.
Ακολουθήστε τις οδηγίες που αποστέλλονται αυτόματα στη διεύθυνση email/αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχετε δηλώσει.
Το Volvo ID έχει πλέον δημιουργηθεί και είναι έτοιμο να χρησιμοποιηθεί.

Δημιουργία Volvo ID μέσω της ιστοσελίδας Volvo Cars

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση volvoid.eu.volvocars.com/Account. Επιλέξτε δημιουργία Volvo ID.
Εισάγετε την προσωπική σας διεύθυνση email ή τον αριθμό κινητού τηλεφώνου.
Ακολουθήστε τις οδηγίες που αποστέλλονται αυτόματα στη διεύθυνση email/αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχετε δηλώσει.
Το Volvo ID έχει πλέον δημιουργηθεί και είναι έτοιμο να χρησιμοποιηθεί.
  1. 1 Διαθέσιμη προς λήψη (download) π.χ. από Apple App Store ή Google Play.