Άνοιγμα, κλείσιμο και ρύθμιση των αεραγωγών

Ορισμένοι αεραγωγοί στον χώρο επιβατών μπορούν να ανοίγουν, να κλείνουν και να ρυθμίζονται ξεχωριστά.

Αν οι ακριανοί αεραγωγοί του αυτοκινήτου είναι στραμμένοι προς τα παράθυρα, τότε το θάμπωμα μπορεί να εξαλειφθεί.

Αν οι ακριανοί αεραγωγοί είναι στραμμένοι προς τα μέσα, τότε, όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες, στον χώρο επιβατών επικρατεί ευχάριστο κλίμα.

Άνοιγμα και κλείσιμο των αεραγωγών

Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί στο κέντρο του αεραγωγού, για να ανοίξει/κλείσει η ροή του αέρα από τον αεραγωγό.

Η ροή του αέρα είναι μέγιστη όταν το σημάδι στον περιστροφικό ρυθμιστή βρίσκεται στην κάθετη θέση.

Ρύθμιση των αεραγωγών

Μετακινήστε τον μοχλό στο κέντρο του αεραγωγού οριζόντια/κάθετα, για να κατευθύνετε τη ροή του αέρα από τον αεραγωγό.