Βοηθός αυτονομίας

Ο βοηθός αυτονομίας παρέχει στον/στην οδηγό γενικές πληροφορίες και βοήθεια με βάση την τρέχουσα κατάσταση του αυτοκινήτου, για να διευκολυνθεί η πιο οικονομική οδήγηση.

Στις παραμέτρους που μπορεί να επηρεάσει κυρίως ο/η οδηγός για να παραταθεί η αυτονομία συμπεριλαμβάνεται η ταχύτητα, το οδηγικό στιλ και οι ρυθμίσεις κλιματισμού. Κάθε παράγοντας διαθέτει έναν μετρητή με την τρέχουσα κατανάλωση ενέργειας. Όταν το χρώμα του δείκτη αλλάζει από μπλε σε πορτοκαλί, ο/η οδηγός πρέπει να ελέγξει την ενέργεια που καταναλώνει ώστε να υιοθετήσει μια πιο οικονομική οδηγική συμπεριφορά.

P5P6-21w46-iCup-Range speed

Ταχύτητα: Η μέση ταχύτητα του αυτοκινήτου το τελευταίο λεπτό.

P5P6-21w46-iCup-Range driving style

Οδηγικό στιλ: Η συμπεριφορά επιτάχυνσης και πέδησης τα τελευταία λεπτά.

P5P6-21w46-iCup-Range climate cool

Σύστημα κλιματισμού: Η εκτιμώμενη μέση κατανάλωση με βάση τις τρέχουσες ρυθμίσεις κλιματισμού.

Δίπλα στην εκτιμώμενη εμβέλεια υπάρχουν δύο αριθμοί που υποδεικνύουν την αναμενόμενη σύντομη και μακρά εμβέλεια για υψηλή και χαμηλή κατανάλωση, αντίστοιχα. Αυτές οι τιμές ορίζονται ως:

Μακρά εμβέλεια: Υποθέτει τυπική οδήγηση πόλης με το σύστημα κλιματισμού απενεργοποιημένο.

Μικρή αυτονομία: Υποθέτει οδήγηση σε αυτοκινητόδρομο σε υψηλή ταχύτητα με το σύστημα κλιματισμού ενεργοποιημένο.

Η κατανάλωση εμφανίζεται σε kWh/100 km όταν το όχημα κινείται και σε kW (kWh/h) όταν είναι στάσιμο. Η τιμή είναι άμεση και επομένως θα υποδεικνύει υψηλές τιμές στη διάρκεια επιτάχυνσης και ανηφορικής κίνησης.

Βελτιστοποίηση της αυτονομίας

Η λειτουργία βελτιστοποίησης της αυτονομίας προσαρμόζει τις ρυθμίσεις κλιματισμού για να εξοικονομηθεί ενέργεια και, με αυτόν τον τρόπο, να παραταθεί η αυτονομία του αυτοκινήτου.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της βελτιστοποίησης αυτονομίας από την κεντρική οθόνη
Πατήστε το κουμπί iCup-2037-App view symbol.
Επιλέξτε Βοηθός αυτονομίας.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της βελτιστοποίησης αυτονομίας.

 Σημείωση

Όταν το επίπεδο φόρτισης είναι 50% ή υψηλότερο, εμφανίζεται ένα μήνυμα που επιτρέπει στον/στην οδηγό να απενεργοποιήσει τη λειτουργία βελτιστοποίησης της αυτονομίας.

 Σημείωση

Σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, η απόδοση του καλοριφέρ υποβαθμίζεται. Αν ο κλιματισμός μειώνει πολύ τη θερμοκρασία, απενεργοποιήστε τη βελτιστοποίηση αυτονομίας.

Σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, η ψύξη λειτουργεί με περιορισμούς. Αν ο κλιματισμός αυξάνει πολύ τη θερμοκρασία, απενεργοποιήστε τη βελτιστοποίηση αυτονομίας.

Προβλήματα θαμπώματος μπορεί να προκύψουν επειδή η λειτουργία AC που ρυθμίζει την υγρασία είναι υποβαθμισμένη.

Επειδή η λειτουργία AC είναι υποβαθμισμένη, η ανακυκλοφορία του αέρα αυξάνεται, με αποτέλεσμα η ποιότητα του αέρα ενδεχομένως να είναι λιγότερο ευχάριστη, ιδίως στο πίσω κάθισμα.