Μπροστινά φώτα ομίχλης και φώτα στροφής*

Τα μπροστινά φώτα ομίχλης ενεργοποιούνται χειροκίνητα κατά την οδήγηση σε ομίχλη και αυτόματα κατά την οπισθοπορεία, για να συμπληρώνουν το φως της όπισθεν.

Αν το αυτοκίνητο διαθέτει φώτα στροφής*, τα μπροστινά φώτα ομίχλης ανάβουν αυτόματα σε μουντό φως ημέρας ή στο σκοτάδι, για να φωτίσουν διαγωνίως την περιοχή μπροστά από το αυτοκίνητο.

P5/P6-2222-Button, front fog light
Κουμπί μπροστινών φώτων ομίχλης.

Τα μπροστινά φώτα ομίχλης μπορούν να ανάψουν όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται στη λειτουργία Οδήγησης και ο περιστρεφόμενος δακτύλιος στον μοχλοδιακόπτη βρίσκεται στη θέση P5-1707 Symbol AUTO, P5-1507 Symbol low beam ή P5-1507 Symbol position light.

Πατήστε το κουμπί για να ανάψουν και να σβήσουν. Όταν τα μπροστινά φώτα ομίχλης είναι αναμμένα, στην οθόνη του οδηγού ανάβει η λυχνία P5-1507 Symbol Fog light front.

Τα μπροστινά φώτα ομίχλης σβήνουν αυτόματα όταν το αυτοκίνητο τίθεται εκτός λειτουργίας ή όταν ο περιστρεφόμενος δακτύλιος στον μοχλοδιακόπτη γυρίζει στη θέση P5-1507 Symbol zero (light).

 Σημείωση

Οι κανονισμοί σχετικά με τη χρήση των πίσω φώτων ομίχλης διαφέρουν από χώρα σε χώρα.

Φώτα στροφής*

Τα μπροστινά φώτα ομίχλης μπορούν να περιλαμβάνουν φώτα στροφής, τα οποία φωτίζουν προσωρινά την περιοχή διαγωνίως μπροστά από το αυτοκίνητο προς την κατεύθυνση που στρίβει το τιμόνι σε μια απότομη στροφή ή προς την πλευρά που ανάβουν τα φλας.

Η λειτουργία ενεργοποιείται σε λιγοστό φως ημέρας ή σε σκοτάδι όταν ο περιστρεφόμενος δακτύλιος του μοχλοδιακόπτη βρίσκεται στη θέση P5-1707 Symbol AUTO ή P5-1507 Symbol low beam και η ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι χαμηλότερη από 30 km/h (20 mph) περίπου.

Επιπλέον, ανάβουν και τα δύο φώτα στροφής λειτουργώντας επικουρικά στο φως όπισθεν κατά την όπισθεν. Σβήνουν όταν το αυτοκίνητο κινηθεί ξανά προς τα εμπρός.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.