Μπαταρίες και ηλεκτρική τροφοδοσία

Η ηλεκτρική τροφοδοσία του αυτοκινήτου συνδέεται σε πολλές διαφορετικές μπαταρίες και εξαρτήματα. Αυτά καθιστούν εφικτή τη χρήση των ηλεκτρικών λειτουργιών του αυτοκινήτου.

Το κύριο ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου λειτουργεί με τάση 12V και τροφοδοτεί τον ηλεκτρικό εξοπλισμό.

Εκτός από το κύριο ηλεκτρικό σύστημα, το αυτοκίνητο διαθέτει ένα σύστημα υψηλής τάσης για την ηλεκτρική πρόωση.

 Προειδοποίηση

Αρκετά από τα εξαρτήματα στο αυτοκίνητο λειτουργούν με ρεύμα υψηλής τάσης το οποίο μπορεί να είναι επικίνδυνο σε περίπτωση λανθασμένης παρέμβασης. Μην αγγίζετε τίποτε που δεν περιγράφεται με σαφήνεια στο εγχειρίδιο κατόχου.

Μπαταρίες

Για να τροφοδοτήσει με ηλεκτρική ισχύ τα διάφορα εξαρτήματα, το αυτοκίνητό σας διαθέτει τα εξής:

  • μια μπαταρία 12V που τροφοδοτεί το κύριο ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου
  • μια μπαταρία υψηλής τάσης για την ηλεκτρική πρόωση του αυτοκινήτου.