Διαγραφή της ρύθμισης ώρας για τον προκαταρκτικό κλιματισμό

Μια ρύθμιση ώρας για τον προκλιματισμό, που δεν τη χρειάζεστε πλέον, μπορείτε να τη διαγράψετε.
Ανοίξτε την προβολή κλιματισμού στην κεντρική οθόνη.
Επιλέξτε την καρτέλα Στάθμευση.
Πατήστε στη ρύθμιση ώρας που θέλετε να διαγράψετε.
Πατήστε Διαγραφή χρονοδιακόπτη.
Η ρύθμιση ώρας διαγράφηκε.