Ενεργή μεγάλη σκάλα

Η ενεργή μεγάλη σκάλα χρησιμοποιεί τον αισθητήρα της κάμερας στην επάνω γωνία του παρμπρίζ. Ο αισθητήρας της κάμερας καταγράφει τη δέσμη των προβολέων των επερχόμενων οχημάτων ή τα πίσω φώτα των προπορευόμενων οχημάτων και μεταβαίνει από τη μεγάλη στη μεσαία σκάλα.
P5/P6-2222-Stalk with turning ring in AHBC position
Το σύμβολο P5-1507-Active high beam control symbol αντιστοιχεί στην ενεργή μεγάλη σκάλα.

Η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί ενώ οδηγείτε σε σκοτάδι με ταχύτητα περίπου 20 km/h (12 mph) ή μεγαλύτερη. Η λειτουργία μπορεί επίσης να συνυπολογίσει τα φώτα του δρόμου. Όταν ο αισθητήρας της κάμερας δεν ανιχνεύει πλέον κάποιο επερχόμενο ή προπορευόμενο αυτοκίνητο, η μεγάλη σκάλα ανάβει ξανά μετά από ένα δευτερόλεπτο περίπου.

Ενεργοποίηση της ενεργής μεγάλης σκάλας

Η Ενεργή μεγάλη σκάλα ενεργοποιείται και απενεργοποιείται, γυρίζοντας τον αριστερό μοχλοδιακόπτη στη θέση P5-1507-Active high beam control symbol. Ο περιστρεφόμενος δακτύλιος στη συνέχεια επιστρέφει στη θέση P5-1707 Symbol AUTO. Όταν η ενεργή μεγάλη σκάλα είναι ενεργοποιημένη, η λυχνία P5-1507-Active high beam control symbol ανάβει με λευκό χρώμα στην οθόνη του οδηγού. Όταν η μεγάλη σκάλα είναι αναμμένη, η λυχνία ανάβει με μπλε χρώμα.

Αν απενεργοποιήσετε την Ενεργή μεγάλη σκάλα ενώ οι προβολείς είναι αναμμένοι στη μεγάλη σκάλα, το σύστημα φώτων μεταβαίνει αμέσως στη μεσαία σκάλα.

Δεν χρειάζεται να επανενεργοποιείτε την ενεργή μεγάλη σκάλα σε κάθε εκκίνηση του αυτοκινήτου.

Λειτουργία προσαρμοζόμενης δέσμης*

Λειτουργία προσαρμοζόμενης δέσμης της ενεργής μεγάλης σκάλας1. Σε αυτή την περίπτωση, σε αντίθεση με τη συμβατική λειτουργία αντιθαµβωτικής προστασίας, η φωτεινή δέσμη συνεχίζει να εκφωτίζει με τη μεγάλη σκάλα και στις δύο πλευρές των επερχόμενων ή των προπορευόμενων οχημάτων - μόνο το μέρος της φωτεινής δέσμης που είναι στραμμένο απευθείας προς το όχημα μειώνεται ως προς την έντασή του.

P5-1507-Active high beam control, adaptive functionality
Προσαρμοζόμενη λειτουργία: Μεσαία σκάλα στραμμένη απευθείας προς τα επερχόμενα οχήματα, αλλά συνεχής μεγάλη σκάλα και στις δύο πλευρές του οχήματος.

Η ένταση της μεγάλης σκάλας μειώνεται μερικώς, δηλ. αν η φωτεινή δέσμη εκφωτίζει λίγο πιο δυνατά από τη μεσαία σκάλα, το σύμβολο P5-1507-Active high beam control symbol στην οθόνη του οδηγού ανάβει με μπλε χρώμα.

Στους αυτοκινητόδρομους ή σε υψηλές ταχύτητες, η λειτουργία του συστήματος μπορεί να αλλάξει από προσαρμοζόμενη σε αυτόματη.

Περιορισμοί για την Ενεργή μεγάλη σκάλα

Ο αισθητήρας της κάμερας, στον οποίο βασίζεται η λειτουργία, έχει περιορισμούς.

P5P6-2037-iCup-Auto high beam inactive symbol

Αν αυτή η λυχνία εμφανίζεται στην οθόνη του οδηγού, σε συνδυασμό με το μήνυμα Η ενεργή μεγάλη σκάλα είναι προσωρινά μη διαθέσιμη, τότε η εναλλαγή ανάμεσα στη μεγάλη και τη μεσαία σκάλα πρέπει να γίνει χειροκίνητα.

iCup-20w37-See User manual, symbol in driver display

Το ίδιο ισχύει αν αυτή η λυχνία εμφανιστεί σε συνδυασμό με το μήνυμα Αισθητήρας παρμπρίζ καλυμμένος Βλ. Εγχειρίδιο κατόχου.

Η ενεργή μεγάλη σκάλα μπορεί να είναι προσωρινά μη διαθέσιμη π.χ. σε πυκνή ομίχλη ή έντονη βροχόπτωση. Όταν η ενεργή μεγάλη σκάλα καταστεί ξανά διαθέσιμη ή όταν οι αισθητήρες του παρμπρίζ δεν φράσσονται πλέον, το μήνυμα σβήνει και η ενεργή μεγάλη σκάλα ενεργοποιείται ξανά.

 Προειδοποίηση

Η Ενεργή μεγάλη σκάλα είναι επιβοηθητική λειτουργία χρήσης της βέλτιστης φωτεινής δέσμης όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές.

Ο οδηγός είναι αυτός(-ή) που φέρει πάντοτε την ευθύνη για τη χειροκίνητη μετάβαση ανάμεσα στη μεγάλη και τη μεσαία σκάλα όταν απαιτείται από τις κυκλοφοριακές ή καιρικές συνθήκες.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού του αυτοκινήτου.