Χρήση της διαδικασίας εκκίνησης με βοηθητικά καλώδια με άλλη μπαταρία

Αν το αυτοκίνητο δεν τίθεται σε λειτουργία, αυτό ενδέχεται να οφείλεται σε αποφόρτιση της μπαταρίας 12V. Μπορείτε να τη φορτίσετε χρησιμοποιώντας την μπαταρία 12V ενός άλλου αυτοκινήτου ή εξωτερικό φορτιστή.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, η μπαταρία 12V φορτίζεται παράλληλα με τη φόρτιση του αυτοκινήτου, καθώς και μέσω ηλεκτρικής ισχύος που μεταδίδεται απευθείας από την μπαταρία υψηλής τάσης όταν το αυτοκίνητο δεν είναι συνδεδεμένο για φόρτιση.

Αν για κάποιο λόγο η μπαταρία 12V εξακολουθεί να είναι αποφορτισμένη, μπορείτε να πραγματοποιήσετε εκκίνηση με βοηθητικά καλώδια. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν το αυτοκίνητο δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω προσωρινής βλάβης ή καμένης ασφάλειας στο κύκλωμα φόρτισης του αυτοκινήτου. Αν η μπαταρία 12V αποφορτιστεί, πρέπει να φορτιστεί για να θέσει σε λειτουργία του αυτοκίνητο και να τροφοδοτήσει το ηλεκτρικό του σύστημα. Μετά την εκκίνηση, είναι εφικτή η φόρτιση του αυτοκινήτου με το καλώδιο φόρτισης, το οποίο είναι απαραίτητο αν έχει αποφορτιστεί και η μπαταρία υψηλής τάσης. Αν το αυτοκίνητο, σε μια τέτοια περίπτωση, βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση για τη φόρτιση, μπορεί να ρυμουλκηθεί.

Για την εκκίνηση με βοηθητικά καλώδια χρειάζεστε βοηθητικά καλώδια, τα οποία συνδέονται στα σημεία φόρτισης της μπαταρίας 12V του αυτοκινήτου.

Θα χρειαστεί να αφαιρέσετε ορισμένα πάνελ κάτω από το καπό, προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στα σημεία φόρτισης.

 Σημαντικό

Τα σημεία φόρτισης του αυτοκινήτου προορίζονται μόνο για την εκκίνηση του συγκεκριμένου αυτοκινήτου με βοηθητικά καλώδια. Τα σημεία φόρτισης του αυτοκινήτου δεν προορίζονται για την εκκίνηση άλλου αυτοκινήτου με βοηθητικά καλώδια. Αν χρησιμοποιηθούν τα σημεία φόρτισης για την εκκίνηση άλλου αυτοκίνητου με βοηθητικά καλώδια, μπορεί να καεί κάποια ασφάλεια που σημαίνει ότι τα σημεία φόρτισης θα σταματήσουν να λειτουργούν.

Αν στην οθόνη του οδηγού εμφανιστεί το μήνυμα Καμμένη ασφάλεια μπαταρίας 12V, απαιτείται σέρβις, έχει καεί κάποια ασφάλεια και χρειάζεται να αλλαχτεί. Η Volvo συνιστά να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

P6-2222-Jump lead clamp placement
Για πρόσβαση στα σημεία φόρτισης που βρίσκονται κάτω από το καπό του κινητήρα, πρέπει να λασκάρετε διάφορα πάνελ γύρω από τον αποθηκευτικό χώρο.

Κατά την εκκίνηση του αυτοκινήτου με βοηθητικά καλώδια, πρέπει να ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα για να μην προκληθούν βραχυκυκλώματα ή άλλη ζημιά:

Θέστε το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου σε λειτουργία Passive.
Ελέγξτε αν η βοηθητική μπαταρία έχει τάση 12 V.
Αν η μπαταρία βρίσκεται σε άλλο αυτοκίνητο - σβήστε τον κινητήρα του και βεβαιωθείτε ότι τα αυτοκίνητα δεν έχουν επαφή μεταξύ τους.
Συνδέστε το ένα από τα κροκοδειλάκια του κόκκινου βοηθητικού καλωδίου στον θετικό πόλο (1) της μπαταρίας του άλλου οχήματος.

 Σημαντικό

Χρησιμοποιείτε τα βοηθητικά καλώδια με προσοχή. Μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα, αν τα άκρα έρθουν σε επαφή με άλλες επιφάνειες εκτός από τα σημεία φόρτισης.
Ανοίξτε το κάλυμμα του θετικού σημείου φόρτισης (2) πιέζοντας στο πλάι που απελευθερώνει ένα άγκιστρο, ενώ τραβάτε το κάλυμμα προς τα πάνω. Υπάρχουν δύο σημεία σύνδεσης κάτω από το κάλυμμα. Χρησιμοποιήστε αυτό που βρίσκεται πιο κοντά στο κέντρο του αυτοκινήτου.
Συνδέστε το άλλο κροκοδειλάκι του κόκκινου βοηθητικού καλωδίου στο θετικό σημείο φόρτισης (2) του αυτοκινήτου.
Συνδέστε ένα από τα κροκοδειλάκια του μαύρου βοηθητικού καλωδίου στον αρνητικό πόλο (3) της βοηθητικής μπαταρίας.
Συνδέστε το άλλο κροκοδειλάκι του μαύρου βοηθητικού καλωδίου στο αρνητικό σημείο φόρτισης (4) του αυτοκινήτου.
Βεβαιωθείτε ότι τα κροκοδειλάκια των βοηθητικών καλωδίων είναι καλά στερεωμένα. Αν τα κροκοδειλάκια δεν έρχονται σωστά σε επαφή, μπορεί να προκληθούν σπινθήρες ή να λασκάρουν κατά την προσπάθεια εκκίνησης.
Βάλτε μπροστά τον κινητήρα του αυτοκινήτου που έχει τη βοηθητική μπαταρία.
Θέστε σε λειτουργία το αυτοκίνητο με την αποφορτισμένη μπαταρία, κρατώντας πατημένο το πεντάλ φρένων και μετακινήστε τον επιλογέα στη θέση D ή R.

 Σημαντικό

Μην αγγίζετε τις συνδέσεις ανάμεσα στο καλώδιο και το αυτοκίνητο κατά την προσπάθεια εκκίνησης. Υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν σπινθήρες.

 Σημείωση

Η πλήρης εκκίνηση επισημαίνεται από τις ενδεικτικές λυχνίες στην οθόνη του οδηγού που σβήνουν και από το σχετικό προεπιλεγμένο θέμα που ανάβει.
Αν η μπαταρία υψηλής τάσης έχει επίσης αποφορτιστεί, αρχίστε τη φόρτιση του αυτοκινήτου με το καλώδιο φόρτισης.

Αφαιρέστε τα βοηθητικά καλώδια ακολουθώντας την αντίστροφη διαδικασία, πρώτα το μαύρο και μετά το κόκκινο.

Βεβαιωθείτε ότι τα κροκοδειλάκια του μαύρου βοηθητικού καλωδίου δεν έρχονται σε επαφή με το θετικό σημείο φόρτισης του αυτοκινήτου, τον θετικό πόλο της βοηθητικής μπαταρίας ή τα κροκοδειλάκια του κόκκινου βοηθητικού καλωδίου.

 Σημείωση

Αν η μπαταρία 12V αποφορτιστεί, πρέπει να φορτιστεί για λίγο για να μπορεί να τροφοδοτήσει το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου. Όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι περίπου +15 °C (περίπου 60 °F), η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί τουλάχιστον επί 30 λεπτά από το αυτοκίνητο. Σε χαμηλότερη εξωτερική θερμοκρασία, ο συνιστώμενος χρόνος φόρτισης μπορεί να χρειαστεί να αυξηθεί στις 3–4 ώρες. Πρέπει να χρησιμοποιείτε εξωτερικό φορτιστή για τη φόρτιση της μπαταρίας, αν είναι εφικτό.

 Προειδοποίηση

  • Η μπαταρία 12 V μπορεί να απελευθερώσει ένα αέριο μίγμα οξυγόνου-υδρογόνου, το οποίο είναι εξαιρετικά εύφλεκτο. Εάν ένα καλώδιο βοηθητικής εκκίνησης δεν συνδεθεί σωστά, μπορεί να σχηματιστεί σπινθήρας και αυτό μπορεί να είναι αρκετό για να εκραγεί η μπαταρία.
  • Η μπαταρία 12 V περιέχει θειικό οξύ, το οποίο μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα.
  • Εάν το θειικό οξύ έρθει σε επαφή με τα μάτια, το δέρμα ή τα ρούχα σας, ξεπλύνετε με άφθονη ποσότητα νερού. Εάν το οξύ έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, απευθυνθείτε αμέσως σε γιατρό.
  • Ποτέ μην καπνίζετε κοντά στην μπαταρία.