Συσκευές συμβατές με την εφαρμογή Volvo Cars*

Η εφαρμογή Volvo Cars είναι συμβατή με διάφορες κινητές συσκευές και λειτουργικά συστήματα.

Η εφαρμογή Volvo Cars διατίθεται για iPhone, iPad και Apple Watch καθώς και για τηλέφωνα Android. Μπορείτε να κατεβάσετε (download) την εφαρμογή δωρεάν από το Apple App Store ή Google Play.

Για να λειτουργεί η εφαρμογή Volvo Cars όσο το δυνατόν καλύτερα, βεβαιωθείτε ότι έχετε ενημερώσει την εφαρμογή στην πιο πρόσφατη έκδοση που είναι διαθέσιμη για τη συσκευή σας. Περισσότερες πληροφορίες για τις τεχνικές απαιτήσεις ανάλογα με την έκδοση και το λειτουργικό σύστημα καθώς και για τη συμβατότητα ανάλογα με τα μοντέλα των συσκευών διατίθενται στους ιστότοπους λήψης (download) των εφαρμογών.

 Σημείωση

Η Volvo διατηρεί το δικαίωμα να σταματήσει να υποστηρίζει παλαιότερες εκδόσεις εφαρμογών και να διακόψει τη διάθεσή τους στα τρέχοντα app store οποιαδήποτε στιγμή.

Σύνδεση στο διαδίκτυο

Η εφαρμογή επικοινωνεί με το αυτοκίνητο μέσω διαδικτύου, και για αυτό η κινητή σας συσκευή πρέπει να έχει σύνδεση στο διαδίκτυο1 για να μπορεί να εκτελέσει τις εντολές σας.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Τα δεδομένα μεταδίδονται (κυκλοφορία δεδομένων) όταν χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο, γεγονός που μπορεί να ενέχει κόστος.

Σχετικά έγγραφα