Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του χειρόφρενου

Χρησιμοποιείτε το χειρόφρενο για να μην κυλίσει το αυτοκίνητο όταν είναι σταματημένο. Όταν είναι ενεργοποιημένο το χειρόφρενο ασφαλίζουν και οι δύο πίσω τροχοί.

Ενεργοποίηση του χειρόφρενου

P6-22w22-BEV-Parking brake button
Το κουμπί για το χειρόφρενο βρίσκεται δίπλα στον επιλογέα ταχυτήτων.
Πατήστε το κουμπί.
Η λυχνία στην οθόνη του οδηγού ανάβει, όταν το χειρόφρενο είναι ενεργοποιημένο.

Αυτόματη ενεργοποίηση

Το χειρόφρενο ενεργοποιείται αυτόματα

  • αν το αυτοκίνητο τεθεί εκτός λειτουργίας.
  • όταν ο/η οδηγός απασφαλίσει τη ζώνη ασφαλείας ή/και ανοίξει την πόρτα του οδηγού.
  • αν η λειτουργία Hold (πέδηση σε στάση) ενεργοποιηθεί και το αυτοκίνητο έχει παραμείνει σταματημένο για λίγο (περίπου 5–10 λεπτά).

 Σημαντικό

Βεβαιωθείτε ότι το σύμβολο για το χειρόφρενο είναι αναμμένο όταν πρόκειται να βγείτε από το αυτοκίνητο.

Πέδηση έκτακτης ανάγκης

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε κίνηση, αν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το κουμπί.

Το αυτοκίνητο τότε φρενάρει απότομα με το ποδόφρενο. Η πέδηση διακόπτεται όταν αφήσετε το κουμπί ή αν πατήσετε το πεντάλ γκαζιού.

 Σημείωση

Όταν είναι ενεργή ή πέδηση έκτακτης ανάγκης σε υψηλές ταχύτητες, ηχεί ένα σήμα.

Απενεργοποίηση του χειρόφρενου

Το χειρόφρενο απενεργοποιείται αυτόματα, όταν επιλέγετε μια σχέση.

Πρόσδεση της ζώνης ασφαλείας.
Πατήστε το πεντάλ φρένων μέχρι τέρμα.
Επιλέξτε τη σχέση D ή R
Το χειρόφρενο απενεργοποιείται αυτόματα και η λυχνία στην οθόνη του οδηγού σβήνει.
Αφήστε το πεντάλ φρένων.

Αν η λειτουργία One Pedal Drive είναι ενεργοποιημένη, το αυτοκίνητο δεν θα κινηθεί προς τα εμπρός, ωστόσο μπορεί να κυλίσει αν η επιφάνεια έχει κλίση προς την κατεύθυνση της επιλεγμένης σχέσης στο κιβώτιο.

Αν η λειτουργία One Pedal Drive είναι απενεργοποιημένη, το αυτοκίνητο κινείται αργά προς την επιλεγμένη κατεύθυνση όταν πατάτε απαλά το πεντάλ γκαζιού.

 Σημείωση

Για αυτόματη απενεργοποίηση, πρέπει είτε ο οδηγός να έχει προσδέσει τη ζώνη ασφαλείας του είτε η πόρτα του οδηγού να είναι κλειστή.

Λυχνία στην οθόνη του οδηγού

ΛυχνίαΕρμηνεία
P5P6-2037-iCup-Parking brake warning symbol

Λυχνία συνεχώς αναμμένη: το χειρόφρενο είναι ενεργοποιημένο.

Αναβοσβήνει: έχει σημειωθεί βλάβη στο χειρόφρενο. Διαβάστε το μήνυμα στην οθόνη του οδηγού.