Κλειδιά

Τα κλειδιά του αυτοκινήτου διατίθενται σε διάφορες εκδόσεις. Το αυτοκίνητο ανιχνεύει πότε ένα κλειδί βρίσκεται στον μπροστινό χώρο επιβατών, και τότε μπορεί να εκκινηθεί.
P5P6-20w17-Keys overview
Οι διαθέσιμοι τύποι κλειδιών είναι το τυπικό κλειδί, το Key Tag* και το Care Key.1

Το τυπικό κλειδί και το Care Key διαθέτουν κουμπιά. Υπάρχει η δυνατότητα να παραγγείλετε περισσότερα κλειδιά, πέραν αυτών που συμπεριλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό. Για τα αυτοκίνητα με λειτουργία κλειδώματος και ξεκλειδώματος Keyless*, διατίθεται ένα μικρότερο, ελαφρύτερο κλειδί χωρίς κουμπιά (Key Tag) ως προαιρετικός εξοπλισμός.

Για την εκκίνηση του αυτοκινήτου, το κλειδί πρέπει να βρίσκεται στον μπροστινό χώρο επιβατών.

Στα αυτοκίνητα με λειτουργία κλειδώματος και ξεκλειδώματος Keyless (Passive Entry)*, το κλειδί μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε μέσα στο αυτοκίνητο, για να τεθεί το αυτοκίνητο σε λειτουργία.

Αυτά τα κλειδιά μπορούν να συνδεθούν με διαφορετικά προφίλ χρήστη για την αποθήκευση προσωπικών προτιμήσεων στο αυτοκίνητο.

 Προειδοποίηση

Το κλειδί περιέχει μια μπαταρία-κουμπί. Φυλάσσετε τις καινούργιες και τις μεταχειρισμένες μπαταρίες μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης μπαταρίας, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.

Αν διαπιστωθεί ζημιά, π.χ. αν το καπάκι της μπαταρίας δεν κλείνει σωστά, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Φυλάσσετε τα ελαττωματικά προϊόντα μακριά από παιδιά.

Το στάνταρ κλειδί και τα κουμπιά του

16w17 - SPA - Remote Key with buttons
Το κλειδί διαθέτει τέσσερα κουμπιά – ένα στην αριστερή πλευρά και τρία στη δεξιά πλευρά.

P5-1507 Remote key icon for lock/global close Κλείδωμα

Με ένα πάτημα του κουμπιού, κλειδώνεται το αυτοκίνητο και οπλίζεται ο συναγερμός*.

Με ένα παρατεταμένο πάτημα, κλείνουν όλα τα παράθυρα και η πανοραμική οροφή*.

P5-1646-x90-Remote key icon for unlocking Ξεκλείδωμα

Με ένα πάτημα του κουμπιού, ξεκλειδώνεται το αυτοκίνητο και αφοπλίζεται ο συναγερμός*. Με ένα παρατεταμένο πάτημα, ανοίγουν όλα τα παράθυρα ταυτόχρονα. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε, για παράδειγμα, να αερίσετε γρήγορα το αυτοκίνητο αν έχει αναπτύξει πολύ υψηλή θερμοκρασία πριν μπείτε στον χώρο επιβατών.

P5-1646-x90-Remote key icon for trunk opening/closing Πόρτα χώρου αποσκευών

Με ένα πάτημα του κουμπιού, αφοπλίζεται ο συναγερμός* και ξεκλειδώνεται η πόρτα του χώρου αποσκευών. Σε αυτοκίνητα με ηλεκτροκίνητη πόρτα χώρου αποσκευών*, η πόρτα του χώρου αποσκευών ανοίγει ή κλείνει με ένα παρατεταμένο πάτημα. Όταν η πόρτα του χώρου αποσκευών ανοίγει ή κλείνει, ακούγεται ένα ηχητικό προειδοποιητικό σήμα.

P5-1507 Remote key icon for panic alarm Λειτουργία πανικού

Η λειτουργία πανικού χρησιμοποιείται για να τραβήξει την προσοχή σε κατάσταση ανάγκης. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί επί 3 δευτερόλεπτα τουλάχιστον ή πατήστε το δύο φορές εντός 3 δευτερολέπτων, για να ανάψουν τα φλας και να ηχήσει η κόρνα του αυτοκινήτου. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία με το ίδιο κουμπί ξεκλειδώματος, αφότου παραμείνει ενεργή επί 5 δευτερόλεπτα τουλάχιστον. Διαφορετικά, απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 2 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα.

 Προειδοποίηση

Προσέξτε τα χτυπήματα κατά το άνοιγμα και κλείσιμο.

  • Ο χειρισμός πρέπει να γίνεται πάντοτε με προσοχή.
  • Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν με τα χειριστήρια.
  • Ποτέ μην αφήνετε παιδιά μόνα τους μέσα στο αυτοκίνητο.
  • Να θυμάστε ότι τα ηλεκτρικά παράθυρα μπορούν επίσης να λειτουργούν ακόμη και αν το κλειδί έχει αφαιρεθεί από το αυτοκίνητο, αρκεί ο αισθητήρας καθίσματος να ανιχνεύει ότι το κάθισμα του οδηγού είναι κατειλημμένο. Η πόρτα του οδηγού πρέπει να είναι ανοικτή και το κάθισμα του οδηγού να μην είναι κατειλημμένο, για να απενεργοποιηθεί την τροφοδοσία στα ηλεκτρικά παράθυρα. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά τα ηλεκτρικά παράθυρα μέσω της κεντρικής οθόνης, ακόμη κι αν το κλειδί έχει αφαιρεθεί από το αυτοκίνητο και ο αισθητήρας καθίσματος δεν ανιχνεύει ότι το κάθισμα του οδηγού είναι κατειλημμένο.
  • Ποτέ μην περνάτε κάποιο αντικείμενο ή μέρος του σώματός σας από τα παράθυρα, ακόμη κι αν το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου είναι πλήρως αποσυνδεδεμένο.

 Σημείωση

Αν το κλειδί κλειδωθεί μέσα στο αυτοκίνητο, απενεργοποιείται προσωρινά και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι το αυτοκίνητο να ξεκλειδωθεί με άλλο αποδεκτό κλειδί.

Κλειδί χωρίς κουμπιά (Key Tag)*

Το τηλεχειριστήριο χωρίς κουμπιά μπορεί να παραγγελθεί ως προαιρετικός εξοπλισμός στα αυτοκίνητα που διαθέτουν λειτουργία κλειδώματος και ξεκλειδώματος Keyless. Η εκκίνηση και το κλείδωμα και ξεκλείδωμα του αυτοκινήτου λειτουργούν όπως και στο στάνταρ κλειδί. Το κλειδί είναι αδιάβροχο σε βάθος 10 μέτρων (30 ft) περίπου έως και 60 λεπτά. Δεν περιλαμβάνει εκτεινόμενο κλειδί και η μπαταρία του δεν μπορεί να αντικατασταθεί.

Κλειδί Care Key

Μπορείτε να ορίσετε ένα όριο ταχύτητας που θα είναι ενεργό όταν χρησιμοποιείται το κλειδί Care Key. Ο περιορισμός έχει ως σκοπό να ενθαρρύνει την ασφαλή οδήγηση του αυτοκινήτου, π.χ. όταν ο κάτοχος το δανείζει σε τρίτους.

Αν το ενεργό κλειδί αφαιρεθεί από το αυτοκίνητο

P6-20w37-DIM-RemoteImmobilizer

Αν το κλειδί αφαιρεθεί από το αυτοκίνητο όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία, στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται το μήνυμα προειδοποίησης, Το κλειδί του αυτοκινήτου δεν ανιχνεύτηκε. Βλ. Εγχειρίδιο κατόχου για περισσότερες πληροφορίες., και ακούγεται μια ηχητική υπενθύμιση όταν κλείσει η τελευταία πόρτα.

Το μήνυμα σταματά να εμφανίζεται όταν το κλειδί επιστρέψει στο αυτοκίνητο, και στη συνέχεια πατηθεί το κουμπί O στο δεξί πλαίσιο χειριστηρίων ή όταν κλείσουν όλες οι πόρτες.

Παρεμβολές

Οι λειτουργίες του κλειδιού για το σύστημα εκκίνησης Keyless και του συστήματος κλειδώματος και ξεκλειδώματος Keyless* μπορούν να διακοπούν από ηλεκτρομαγνητικά πεδία και θωράκιση.

 Σημείωση

Συνιστάται να μην αποθηκεύετε τα κλειδιά του αυτοκινήτου κοντά σε μεταλλικά αντικείμενα ή ηλεκτρονικές συσκευές (π.χ. κινητά τηλέφωνα, tablet, φορητούς υπολογιστές ή φορτιστές). Κατά προτίμηση σε απόσταση όχι μικρότερη από 10-15 cm (4-6 in.).

Αν εξακολουθούν να υπάρχουν παρεμβολές, χρησιμοποιήστε το αποσπώμενο κλειδί για να ξεκλειδώσετε το αυτοκίνητο. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το κλειδί στην εφεδρική μονάδα ανάγνωσης στον αποθηκευτικό χώρο της επιμήκους κονσόλας, για να αφοπλιστεί οι συναγερμός και μπορέσει να τεθεί σε λειτουργία το αυτοκίνητο.

 Σημείωση

Όταν το κλειδί αναγνωστεί από την εφεδρική μονάδα ανάγνωσης, βεβαιωθείτε ότι στον χώρο αυτό δεν υπάρχουν άλλα κλειδιά αυτοκινήτου, μεταλλικά αντικείμενα και ηλεκτρονικές συσκευές (π.χ. κινητά τηλέφωνα, tablet, φορητοί υπολογιστές ή φορτιστές). Αυτά τα αντικείμενα μπορεί να δημιουργήσουν παρεμβολές στις λειτουργίες.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Η εικόνα είναι απλοποιημένη - τα εξαρτήματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του αυτοκινήτου.