Έλεγχος της πίεσης ελαστικών

Η σωστή πίεση στα ελαστικά συμβάλλει στη βελτίωση της σταθερότητας κατά την οδήγηση, εξοικονομεί ενέργεια και παρατείνει τη διάρκεια ζωής των ελαστικών.

Η πίεση των ελαστικών μειώνεται με την πάροδο του χρόνου, αυτό είναι φυσιολογικό. Η πίεση των ελαστικών ποικίλει επίσης ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εάν οδηγείτε με πολύ χαμηλή πίεση ελαστικών, τα ελαστικά μπορεί επίσης να υπερθερμανθούν και να υποστούν ζημιά. Η πίεση των ελαστικών επηρεάζει την άνεση στο ταξίδι, το θόρυβο από το οδόστρωμα και τα οδηγικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου.

Ελέγχετε την πίεση των ελαστικών κάθε μήνα. Χρησιμοποιήστε τη συνιστώμενη πίεση ελαστικών για κρύα ελαστικά για να διατηρείται η καλή απόδοση των ελαστικών. Όταν η πίεση των ελαστικών είναι πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή, μπορεί να προκληθεί ανομοιόμορφη φθορά στα ελαστικά.

 Προειδοποίηση

  • Η ανεπαρκής πίεση ελαστικών είναι η συνηθέστερη αιτία ζημιάς στα ελαστικά. Μπορεί να προκληθούν σοβαρές ρωγμές στα ελαστικά ή να σχιστεί το πέλμα, και επηρεαστεί η κατευθυντικότητα του αυτοκινήτου, [που σημαίνει ότι ο κίνδυνος τραυματισμού είναι μεγαλύτερος.
  • Τα ελαστικά με πολύ χαμηλή πίεση μειώνουν την ικανότητα φόρτωσης του αυτοκινήτου.

Κρύα ελαστικά

Ελέγχετε την πίεση των ελαστικών μόνο όταν τα ελαστικά είναι κρύα. Τα ελαστικά θεωρούνται κρύα όταν έχουν την ίδια θερμοκρασία με τον αέρα του περιβάλλοντος. Αυτή η θερμοκρασία κανονικά επιτυγχάνεται όταν το αυτοκίνητο έχει παραμείνει σταθμευμένο τουλάχιστον επί τρεις ώρες.

Όταν το αυτοκίνητο διανύσει απόσταση 1,6 km (1 μιλίου), τα ελαστικά θεωρούνται ζεστά. Αν πρέπει να διανύσετε μεγαλύτερη απόσταση από αυτή για να φουσκώσετε τα ελαστικά, ελέγξτε πρώτα και σημειώστε την πίεση των ελαστικών. Στη συνέχεια συμπληρώστε τη σωστή ποσότητα αέρα μέχρι τη σωστή πίεση όταν φτάσετε στην αντλία αέρα.

Όταν η εξωτερική θερμοκρασία αλλάζει, αλλάζει και η πίεση των ελαστικών. Όταν η θερμοκρασία μειωθεί κατά 10 βαθμούς, η πίεση των ελαστικών μειώνεται 7 kPa (1 psi). Πρέπει να ελέγχετε την πίεση των ελαστικών τακτικά και να φροντίζετε να είναι σωστή - η σωστή πίεση ελαστικών αναγράφεται στην πινακίδα πληροφοριών ελαστικών του αυτοκινήτου ή στην πινακίδα πιστοποίησης.

Αν ελέγξετε την πίεση όταν τα ελαστικά είναι ζεστά, δεν πρέπει να αφήσετε να διαφύγει αέρας. Τα ελαστικά ζεσταίνονται λόγω της οδήγησης και είναι φυσιολογικό η πίεση να αυξάνεται από την συνιστώμενη πίεση κρύων ελαστικών. Ένα ζεστό ελαστικό με ένδειξη πίεσης μικρότερη ή ίση της συνιστώμενης για κρύα ελαστικά μπορεί να έχει πίεση υπερβολικά χαμηλή.