Ρυμούλκηση

Είναι δυνατή μόνο η ρυμούλκηση του αυτοκινήτου με γερανό.

Για να είναι δυνατή η ρυμούλκηση του αυτοκινήτου, πρέπει να τεθεί σε κατάσταση ρυμούλκησης. Η σχετική ρύθμιση γίνεται από την κεντρική οθόνη.

 Σημαντικό

Η ρυμούλκηση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο όταν η λειτουργία ρυμούλκησης είναι ενεργή. Αν η λειτουργία δεν είναι ενεργή, το αυτοκίνητο μπορεί να αρχίσει να φορτίζεται και τότε υπάρχει μεγάλος κίνδυνος τα συστήματα του αυτοκινήτου να υποστούν ζημιά.

 Σημαντικό

Επιτρέπεται η ρυμούλκηση του αυτοκινήτου σε ρυμουλκό όχημα με πλατφόρμα. Δεν επιτρέπεται η ρυμούλκηση του αυτοκινήτου με τους τροχούς να κυλούν στο έδαφος.

Είδη ρυμούλκησης

Το είδος ρυμούλκησης πρέπει να επιλεγεί κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας ρυμούλκησης.

Ρυμούλκηση με γερανό

Το αυτοκίνητο ρυμουλκείται πάνω σε γερανό, ο οποίος μεταφέρει το αυτοκίνητο χωρίς να περιστρέφονται οι τροχοί του.