Οδική βοήθεια

Καλέστε βοήθεια αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με το αυτοκίνητο, πατώντας το κουμπί P5-2222-iCup-Ceiling call button symbol στην οροφή του αυτοκινήτου.1

Πατήστε το κουμπί P5-2222-iCup-Ceiling call button symbol στην οροφή του αυτοκινήτου τουλάχιστον επί 2 δευτερόλεπτα, αν, για παράδειγμα, κλατάρει κάποιο ελαστικό ή αποφορτιστεί η μπαταρία σας. Επικοινωνείτε προφορικά με μια εταιρεία οδικής βοήθειας που μπορεί να αποστείλει βοήθεια στο αυτοκίνητο.

  1. 1 Ισχύει σε ορισμένες αγορές.