Μηνύματα στην οθόνη του οδηγού

Στην οθόνη του οδηγού μπορούν να εμφανίζονται μηνύματα που ενημερώνουν ή βοηθούν τον οδηγό σε περίπτωση διαφορετικών συμβάντων.
P5P6-21w39/46-iCup-Message in driver display

Τα μηνύματα εμφανίζονται στη μέση της οθόνης του οδηγού. Η σύνταξη μπορεί να διαφέρει και εμφανίζεται μαζί με γραφικά, σύμβολα ή κουμπιά για την επιβεβαίωση του μηνύματος ή την αποδοχή ενός αιτήματος, για παράδειγμα.

Διαχείριση μηνυμάτων

P5P6-2037-iCup-Message in driver display and steering wheel buttons
  1. P5-Icon red circle 1Αριστερά/δεξιά
  2. P5-Icon red circle 2Επιβεβαίωση

Το μήνυμα σταματά να εμφανίζεται στην οθόνη του οδηγού όταν έχει επιβεβαιωθεί. Στην προβολή ειδοποιήσεων της κεντρικής οθόνης μπορείτε να δείτε επιλεγμένα μηνύματα.

Μηνύματα σέρβις

Παρακάτω παρατίθενται ορισμένα μηνύματα σέρβις και η σημασία τους.

ΜήνυμαΕρμηνεία
Μην οδηγείτε1Σταματήστε και απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο. Σοβαρός κίνδυνος τραυματισμού.
Κλείστε ραντεβού για την τακτική συντήρησηΏρα για το προγραμματισμένο σέρβις - απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο1. Εμφανίζεται πριν από την ημερομηνία επόμενου σέρβις.
Ώρα για την τακτική συντήρησηΏρα για το προγραμματισμένο σέρβις - απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο1. Εμφανίζεται στην ημερομηνία επόμενου σέρβις.
Η τακτική συντήρηση έχει παρέλθειΏρα για το προγραμματισμένο σέρβις - απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο1. Εμφανίζεται όταν η ημερομηνία για σέρβις έχει παρέλθει.
  1. 1 Τμήμα μηνύματος, εμφανίζεται μαζί με πληροφορίες σχετικά με το πού έχει εμφανιστεί το πρόβλημα.

Σχετικά έγγραφα