Δείκτης μπαταρίας

Ο δείκτης μπαταρίας δείχνει πόση ηλεκτρική ισχύς έχει απομείνει στην μπαταρία. Η εναπομένουσα ενέργεια εμφανίζεται ως επιμέρους ποσοστό της συνολικής ενέργειας και ως αυτονομία κατά προσέγγιση. Η αυτονομία επηρεάζεται από παράγοντες όπως το οδηγικό στιλ, οι ρυθμίσεις οδήγησης, η ταχύτητα, η εξωτερική θερμοκρασία και ο καιρός.
P6-23w17-iCup-Battery meter and range BEV

Ο δείκτης μπαταρίας στο κάτω μέρος της οθόνης του οδηγού δείχνει το επίπεδο φόρτισης (SoC) της μπαταρίας υψηλής τάσης. Η ένδειξη εμφανίζεται δίπλα στον δείκτη μπαταρίας όταν η υπολειπόμενη αυτονομία είναι μικρότερη από 50 km (30 mi). Η αυτονομία μπορεί να επηρεάζεται από παράγοντες όπως για παράδειγμα το οδηγικό στιλ και η θερμοκρασία.