Πληκτρολόγιο στην κεντρική οθόνη

Από το πληκτρολόγιο της κεντρικής οθόνης μπορείτε να κάνετε καταχωρίσεις χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα. Είναι επίσης δυνατό να "ζωγραφίσετε" γράμματα, αριθμούς ή λέξεις στην οθόνη με το χέρι.

Το πληκτρολόγιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εισαγάγετε λέξεις ή χαρακτήρες, π.χ. για τη σύνταξη μηνυμάτων κειμένου από το αυτοκίνητο, την εισαγωγή κωδικών πρόσβασης ή την αναζήτηση άρθρων στο ψηφιακό εγχειρίδιο κατόχου.

Το πληκτρολόγιο εμφανίζεται μόνο όταν οι καταχωρήσεις στην οθόνη είναι εφικτές.

iCup-2037-Keyboard down symbol

Πατήστε αυτό το κουμπί για απόκρυψη του πληκτρολογίου. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, το κουμπί δεν εμφανίζεται.

iCup-2037-Keyboard symbol

Πατήστε αυτό το κουμπί για να πληκτρολογήσετε κείμενο κανονικά.

iCup-2037-Keypad handwriting

Πατήστε αυτό το κουμπί για να ζωγραφίσετε χαρακτήρες με το χέρι.

Επιβεβαιώστε το κείμενο που έχετε εισάγει, πατώντας το κουμπί επιβεβαίωσης πάνω από το πληκτρολόγιο. Η εμφάνιση του κουμπιού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το περιεχόμενο.

Εισαγωγή λέξεων ή χαρακτήρων με το χέρι

Εισαγάγετε μια λέξη ή έναν χαρακτήρα στο πεδίο για χειρόγραφα γράμματα.
Εμφανίζονται προτεινόμενες λέξεις ή χαρακτήρες. Η καταλληλότερη πρόταση εμφανίζεται στην κορυφή της λίστας.

 Σημαντικό

Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα στην οθόνη, διότι μπορεί να γδαρθεί.
Μπορείτε να επιλέξετε μια άλλη λέξη ή χαρακτήρα από τη λίστα πατώντας πάνω της/του. Διαφορετικά, χρειάζεται απλώς να περιμένετε πολύ λίγο.
Στη συνέχεια, η λέξη ή ο χαρακτήρας εισαγάγεται.

Παραλλαγές γραμμάτων ή χαρακτήρων

Μπορείτε να εισαγάγετε τις παραλλαγές γραμμάτων ή χαρακτήρων π.χ. é ή è πατώντας παρατεταμένα στο γράμμα ή τον χαρακτήρα. Εμφανίζεται ένα πλαίσιο με τις διαθέσιμες παραλλαγές - μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή παραλλαγή πατώντας την μία φορά. Αν δεν επιλέξετε καμία από τις παραλλαγές, χρησιμοποιείται το αρχικό γράμμα ή ο χαρακτήρας -.